A K T U A L I T Y z regiónov Ružomberok, Liptovský Mikuláš