Pre aktualne informácie klikni na:


KOMUNÁLNE VOĽBY

Kandidát na primátor Ružomberka


Žilinský kraj na facebooku
Žilinský kraj na stránkach KDH
25 rokov KDH
Voľby do NRSR 2016

Kandidáti ZA krajaMyslíte si, že informácie v článku "Pravicoví poslanci si odmietli znížiť platy" je pravdivá? Podľa výsledkov volieb a zloženia poslaneckých klubov, pravicoví poslanci nemajú väčšinu v zastupiteľstve. Bol autor "dg" objektívny?

Zo zasadnutia Krajskej rady KDH v Žilinskom kraji.
110320, TO KR v ŽK
Krajská rada KDH v Žilinskom kraji sa na svojom zasadnutí zaoberala prípravou celoslovenských akcií KDH, ktoré sa pripravujú na Kysuciach, Rady KPMaRS 25.6.2011 v Kysuckom Novom Meste a Rady KDH 26.3.2011 v Čadci. Tiež sa zaoberala sa problémami v Žilinskom kraji i na Kysuciach.

Krajské zasadnutie KPMaRS.
110320, TO KR v ŽK
V Čadci 17.3.2011 zasadol krajský klub KPMaRS, ktorý si na obdobie štyroch rokov zvolil svojho predsedu a podpredsedu. Predsedom sa stal primátor Rajeckých Teplíc RNDr.Peter Dodeš, jeho podpredsedom sa stal Bc.Zdenko Kubáň, starosta obce Malatiná.
Prítomní zástupcovia z okresov Žilinského kraja diskutovali o práci a problémoch v samospráve. Zdôraznili význam informačných tokov, ktoré sú jednou z najdôležitejších podmienok pre úspešné podávanie projektov.

Nezvyčajné praktiky a zasahovanie do hlasovania zastupiteľstva ŽSK.
110315, TO KR v ŽK
Na posledných zasadnutiach Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) dostávali poslanci na poslednú chvíľu, až tesne pred samotným zasadnutím zastupiteľstva, viaceré doplňujúce návrhy do programu rokovania, bez možnosti poslancov rokovať o predmetných návrhoch v komisiách. Žeby to svedčilo o netransparentnosti, resp. o nesystémovej práci na Úrade ŽSK? Pýta sa A.Sočuvka, poslanec ŽSK. viac ...

Voľby v Kluboch predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy /KPMaRS/ v okresoch Žilinského kraja.
110221, TO KR v ŽK
Po komunálnych voľbách okresní predsedovia KDH zvolávajú zvolených primátorov, starostov, poslancov na prvé zasadnutia KPMaRS. Prvé zasadnutia si volia predsedu a pripravujú systém zasadania a činnosti na ďalšie obdobie. Viac ...

Ivan Uhliarik minister zdravotníctva SR položil veniec k pamätnej tabuli Antona Neuwirta.
110220, TO KR v ŽK
MUDr. Ivan Uhliarik minister zdravotníctva SR na návšteve Žilinského kraja dňa 17. februára 2011 navštívil nemocnicu v Žiline, Čadci a zúčastnil sa stretnutia s primátorom Čadce. Viac ...-->
R O K        2010

Snem KDH v Bratislave
101217, TO KR v ŽK
V Bratislave sa 4.decembra uskutočnil Snem KDH, ktorý prvý krát zasadal v hlavnom meste Bratislava. Snem bol volebný, na ktorom si delegáti zvolili predsedu Jána Figeľa, podpredsedov J.Hudackého, D.Lipšica, J.Brocku, P.Abrhana, J.Žitňanskú, I.Uhliarika a členov Rady KDH. Viac ...(Červené je dobré víno, nie politika.)

Výsledky komunálnych volieb v Žilinskom kraji
101128, TO KR v ŽK
V Žilinskom kraji má KDH 4 primátorov, 39 starostov a cca 370 poslancov. Blahoželáme všetkým zvoleným kandidátom a prajeme veľa síl k ich náročnej a zodpovednej práci. Zvolenie je hlavne záväzkom k práci, na vytváranie slušných a spravodlivých podmienok života pre ľudí v mestách a obciach. Viac ...

Michal Slašťan bude kandidovať na podpredsedu KDH.
101112, TO KR v ŽK
Zasadnutie Krajskej rady /KR/ sa uskutočnilo 12.11.2010 v Ružomberku. Program bol zameraný na komunálne voľby a prípravu na Snem KDH, ako i na voľby vedenia Krajskej rady. Vážnosť tém Krajskej rady potvrdil aj čas, ktorý KR zasadala /cca 3,5 hodiny/.
Závery KR:
1.Krajská rada na svojom zasadnutí navrhla a podporuje na podpredsedu KDH Michala Slašťana, primátora Ružomberka.
2.Žilinskí delegáti budú podporovať počet štyroch podpredsedov KDH.

Informácie z okresných snemov KDH v Žilinskom kraji.
101112, TO KR v ŽK
Celoslovenského snemu KDH predchádzajú okresné, tak sa udialo aj v Žilinskom kraji. Viac ...

Tlačová konferencia k cestovnému ruchu v Oščadnici.
101112, TO KR v ŽK
V sobotu 6.novembra 2010 sa uskutočnila tlačová konferencia k cestovnému ruchu v hoteli Marlene v Oščadnici. Tlačovku zvolal Milan Gura, kandidát na primátora Čadce, Peter Belinský generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch /SARC/ a Marián Plevko kandidát na starostu v Oščadnici. Viac ...

MUDr.Ľubomír Bažíkom, kandidát na primátora v Žiline
101017, TO KR v ŽK
Rozhovor Ľ.Bažíka na stretnutí starostov a primátorov v Ružomberku pre TV KDH. [Video]
Tlačová konferencia Ľubomíra Bažíka k výzve pre Ivana Harmana primátora Žiliny www.sme.sk


Okresný snem okresu Tvrdošín
101011, TO KR v ŽK
V Zuberci rokoval Okresný snem okresu Tvrdošín, ktorý vyhodnotil minulé obdobie, zaoberal voľbami funkcionárov a prípravou na komunálne voľby. Okresný snem moderoval F.Adamčák.
M.Fronc informoval o pôsobení KDH a koalície v NR SR, a jeho iniciatívu v Bruseli. Krajskými koaličnými rokovaniami sa zaoberal L.Štefanec. P.Bobula sa venoval komunálnymi voľbami, informoval o kandidátoch KDH. M.Dilong predstavil volebnú príručku ku komunálnym voľbám "Ako uspieť v komunálnych voľbách". Ľ.Šteiniger informoval o poslednom zasadaní Krajskej rady a rokovania Zastupiteľstva ŽSK. J.Hudec hovoril o situácii v oblasti cestovného ruchu.
V diskusii rezonovala otázka zastúpenia ľudí z Oravy v štruktúrach KDH a NR SR. Okresný snem zvolil za:
predsedu Vladimíra Šišku
podpredsedov F.Adamčáka a M.Kendralovú
kandidáta člena Rady KDH J.Šiškoviča a jeho náhradníka V.Šišku.
OKK-M.Ondroša, Š.Baču ml. a O.Tuku
delegátov snemu - F.Adamčáka, M.Kendralovú a M.Železníka.
Na sneme boli udelené aj pamätné diplomy pri príležitosti 20.výročia vzniku KDH. Ocenení boli: Ľudovít Gasper a Štefan Koma - KDK Liesek, František Bažík, Ján Bistar, Ladislav Bistar a Alojz Filek - KDK Zuberec
Z rokovania Rady KDH v Ružomberku
101011, TO KR v ŽK
Predseda KDH Ján Fígeľ zvolal rokovanie Rady KDH na 9.10.10 do Ružomberka. Rada sa zoberala vnútropolitickou situáciou, komunálnymi voľbymi a prípravou na snem KDH. Viac ...
Hrušovský otvoril hasičskú zbrojnicu v Liptovskej Teplej.
101010, TO KR v ŽK

Slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice otvoril starosta obce Liptovská Teplá V.Šimalčík. Prítomným sa prihovoril aj podpredseda NR SR P.Hrušovský. Po vysvätení objektu starosta obce spolu s P.Hrušovským prestrihli pásku na hasičskej zbrojnici.
Po prestrihnutí pásky si prítomní prezreli nové priestory. Po prehliadke si hostia aj obyvatelia obce pochutnali na chutnom guláši.


Rokovanie starostov, primátorov a regionálnych poslancov bolo v Ružomberku
101009, TO KR v ŽK
Stretnutie sa uskutočnilo 8.10.10, na rokovaní sa zúčastnili členovia vedenia KDH a poslanci NR SR.
Predseda KDH Ján Figeľ pripomenul, že zmena sa uskutočnila, no nie je to len o zmene, ale je nevyhnutná aj odbornosť, zodpovednosť a transparentnosť. Uvedené priority musia platiť na každom stupni verejnej správy.
Hostia aj zúčastnení veria v úspech kandidátov KDH v komunálnych voľbách.
Právo na výhradu vo svedomí
101009, TO KR v ŽK
Prístup žien k zákonnej lekárskej starostlivosti: problém neregulovaného používania výhrady vo svedomí je názov dokumentu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, ktorý bol prerokovaný v Strasburgu 7. októbra.
Treba vyzdvihnúť iniciatívu poslanca za KDH Martina Fronca, ktorý bol spoluautorom viacerých pozmeňovacích návrhov, dokumentu, ktorý predložila britská poslankyňa Christine McCafferty, členka skupiny socialistov. Martin Fronc absolvoval mnohé diskusie a získal na stranu obrany práva na výhradu vo svedomí viacerých odporcov či nerozhodných. Viac ...
Okresný snem v Dolnom Kubíne odštartoval okresné snemy v Žilinskom kraji.
100928, TO KR v ŽK
V nedeľu 26.9.10 sa uskutočnil Okresný snem v reštaurácii NONTANA v Dolnom Kubíne. Snemu sa zúčastnil predseda hnutia J.Fígeľ, poslanec EP M.Mikolášik, poslanec NR SR M.Fronc, krajský predseda L.Štefanec a krajský tajomník Ľ.Šteiniger. viac ...
Okresný snem v Turčianskych Tepliciach potvrdil svoje vedenie na ďalšie štyri roky.
100928, TO KR v ŽK
V nedeľu 26.9.10 snemovali aj KDH-áci v okresu Turčianske Teplice. Snem, po správach o činnosti, stave hnutia a kontrolnej komisie v okrese nasledovali voľby. viac ...
Reakcia na článok Hospodárskych novín Figeľ zastavil aj diaľnicu do Poľska uverejnený 10. Septembra 2010.
100911, TO KR v ŽK
Odmietam tvrdenia, že som zastavil výstavbu diaľnic na Slovensku. Tvrdenie, že som stopol prvý balík PPP, nie je pravdivý. Koncesionár nezabezpečil financovanie v stanovenom termíne, hoci bol viac ...
MUDr.Ľubomír Bažík - kandidát na primátora Žiliny
100627, TO KR v ŽK
Mestský koordinačný výbor KDH /MKV KDH/na svojom zasadnutí dňa 25. júna 2010 rozhodol o kandidátovi na primátora Žiliny a za kandidáta zvolil MUDr. Ľubomíra Bažíka.
Kandidát na primátora mesta Žilina MUDr. Ľubomír Bažík sa bude snažiť získať podporu pre svoju kandidatúru u iných strán. V najbližších týždňoch vystúpi zo svojím programom, prioritou budú antikorupčné programy a šetrenie verejnými zdrojmi.
Následne MKV KDH bude venovať úsilie vytvorenie kandidátky skladajúcej sa z osobností, ktorí spĺňajú morálne kritériá a ktorí majú šancu byť zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline naprieč politickým spektrom a občianskych kandidátov.
Žilinský kraj má jedného poslanca NR SR
100618, TO KR v ŽK
Žilinský kraj má zastúpenie v NR SR v osobe Martina Fronca, dnes 18.6.2010 si prevzal osvedčenie poslanca NR SR. Fronc skončil na desiatom mieste, z ktorého aj kandidoval. Prvým náhradníkom z nášho kraja je Stanislav Bella, ktorý je na 23.mieste. Viac o umiestnení a výsledkoch ostatných kandidátov si môžete pozrieť na www.kdhza.sk/vys_nrsr2010.htm
Stretnutie v Rajeckých Tepliciach.
100524, TO KR v ŽK
Sobota 22.5.2010 v Rajeckých Tepliciach patrila miestnemu klubu KDH, ktoré zorganizovalo klubové a zároveň predvolebné stretnutie. Popoludní sa v Rajeckých Tepliciach zúčastnili viacerí hostia, kandidáti na poslancov do NRSR M.Fronc, A.Sočuvka, D.Lipšic, J.Žitňanská Ľ.Šteiniger a domáca M.Dobešová, ktorá sa podieľala aj na príprave. Jedným z hostí bol i člen predsedníctva P.Belinský, poslankyňa NRSR Ľ:Mušková a technicky vypomohol aj regionálny tajomník Ľ.Potočiar.
Všetci si pochutili na dobrom guláši a pivku, deti malinovke.
V rámci predvolebných stretnutí KDH pripravilo pre deti aj trampolínu, na ktorej deti ukázali svoje akrobatické výkony. Dospelí sa v diskusii dozvedeli o plánoch jednotlivých kandidátov, zámeroch KDH i volebnom programe. Deti zasa ochutnali volebné cukríky.
Ďakujeme klubu KDH v Rajeckých Tepliciach pod vedením D.Pagáčovej.
Stretnutie so zástupcom Britskej ambasády
100524, TO KR v ŽK
Zástupcovia KDH v Žilinského kraja Štefanec, Belinský, Weber a Šteiniger sa v Žiline stretli s Andrewom Pittamom, šéfom Politickej a tlačovej sekcie a Máriou Leitnerovou.
Pittam sa informoval o pôsobení KDH na regionálnej i komunálnej úrovni, prípravach do budúcich komunálnych volieb, Zaujímala ho aj spolupráca s inými politickými stranami, vzťahmi KDH a primátorom Žiliny, ... .
Hovorili sme aj o význame spolupráce Slovenských a Britských podnikateľov, ktoré má význam pre obidve strany, možnosti cestovného ruchu na Slovensku, atď.
Témou rozhovoru boli aj parlamentné voľby a ich priebeh a vízie, čistota vo verejnom živote, a ďalšie témy.
Druhé kolo výjazdov do ZA kraja
100524, TO KR v ŽK
17.mája sa výjazdy kandidátov do NRSR uskutočnili na Orave M.Fronc, v Bytči a Tepličke nad Váhom D.Lipšic, J.Žitňanská a Ľ.Bažík, na Turci J.Figeľ. Predseda KDH ukončil návštevu ZA kraja v Liptovských Sliačoch stretnutím s klubom KDH 18.mája sa v stretnutia uskutočnili na Liptove s P.Abrhanom, na Kysuciach s M.Froncom, P.Muranským, Ľ.Šteinigerom a Ľ.Bažíkom, na Turci sme sa mohli stretnúť s M.Sabolovou.
Stretnutie s mladými v Kysuckom Novom Meste 18.mája
100524, TO KR v ŽK
Čo nové v politike? Je dobré podporiť Grécko? Viete si predstaviť pôsobiť v novej politickej strane? Také a ďalšie boli otázky, ktoré položili mladí z KNM v debate s poslancom NRSR M.Froncom. Do diskusie sa zapojil i kandidát na poslanca NRSR L.Šteiniger.
Plánované hodinové stretnutie trvalo niečo cez dve hodiny. Uvedené stretnutie je ďalším zo stretnutí pri káve, ktoré M.Fronc organizuje po Slovensku. Prajeme mu veľa úspechov.
Informácie zo zasadnutia Krajskej rady
100524, TO KR v ŽK
V Dolnej Tižine sa 12.5.2010 uskutočnilo riadne zasadnutie Krajskej rady, ktorá sa na svojom zasadnutí zaoberala kampaňou pre voľby do NRSR. Stretnutia majú tri úrovne:
1. s účasťou prvej dvadsiatky kandidátov počas troch kôl výjazdov
2. odpoludnia s regionálnymi kandidátmi v okresných mestách
3. prítomnosť v kluboch a obciach
Rokovanie sa zaoberalo aj pôsobením poslaneckého klubu pri ŽSK, plánovanie mediálneho pôsobenia klubu i Krajskej rady.
Deň matiek v KNM, ZA a Turanoch
100524, TO KR v ŽK
Námestie Kysuckého Nového Mesta ožilo 9.5.2010 už tradičným rozdávaním kvetov ženám matkám k ich sviatku. Odovzdávania sa zúčastnil kandidát na poslanca NRSR Ľ.Šteiniger, predseda klubu KDH v KNM M.Neveďal a mladí z KDMS.
Matky obdarovali bielou ružou i Žiline, ktorého sa zúčastnili kandidáti na poslancov do NRSR i ďalší členovia KDH.
Tradične aj v Turanoch klub KDH a obecný úrad pripravili príjemné odpoludnie s kultúrnym programom pre matky. Kultúrneho podujatia sa zúčastnil P:Belica a Ľ.Šteiniger.
KDH odborne pripravuje svojich kandidátov
100524, TO KR v ŽK
V dňoch 29.4. až 1.5.2010 sa uskutočnilo školenie kandidátov na poslancov do NRSR ako i kandidátov na starostov a komunálnych poslancov. KDH si je vedomé nevyhnutnosti stáleho odborného rastu svojich ľudí, ktorí sa chystajú zastávať funkcie na rôznych postoch verejného života. Neplánovanou súčasťou školenia bolo i stavanie mája. Účastníci odchádzali s novými poznatkami, skúsenosťami, ktoré môžu využiť v praxi. Školenia budú pokračovať i naďalej.
Predstavitelai KDH v ZA kraji 26.,27. a 28.4.2010
100524, TO KR v ŽK
26.4.2010 sa uskutočnili stretnutia s občanmi v Žiline a Bytči M.Sobolová, na Turci bol P.Hrušovský, D.Lipšic a J.Žitňanská, okres Tvrdošín navštívil J.Hudacká a P.Muranský
27. sme sa stretli v Námestovskom okrese s J.Figeľom, v Ružomberku s P.Muranským
28. sa ukončil výjazd do ZA kraja mítingom o 16.00 v Žiline na námestí A.Hlinku. Dopoludnia sa uskutočnili stretnutia v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku s M.Froncom, D.Lipšicom a J.Žiňanskou, Dolnom Kubíne s P.Muranským, v Žilinskom okrese s J.Figeľom.
Stretnutí sa zúčastňovali aj kandidáti zo ZA kraja S.Bella, Ľ:Šteiniger, M.Kianičková, V.Šiška, P.Belica a ďalší.
Stretnutie kandidátov na poslancov v Martine
10, TO KR v ŽK
Do Martina zvolal predsedsa KDH J.Figeľ všetkých kandidátov na poslancov do NR SR vo voľbách 12.júna 2010.
K účastníkom sa prihovoril predsedsa hnutia J.Figeľ, vyzdvihol volebný program, ktorý je ponukou pre lepšie podmienky života na Slovensku. Pripomenul, že víťaz je ten, kto vytvorí väčšinu. Poprial všetkým prítomným a Slovensku, aby KDH bolo dobrou cestou.
Predseda Konzília A.Ďurkovský priblížil program po obsahovej stránke. Program má 15 pripritných bodov.
Predseda volebného štábu P.Abrhan informoval o priebehu volebnej kampane jej formu a obsah. Kampaň má niekoľko fáz, ktoré sú prezentované cez billboardy a mediálne výstupy v denníkoch, týždenníkoch i mesačníkoch. Informoval o prioritách vedenia volebnej kampane.
V diskusii J.Figeľ hovoril o prechode KDH na bielu farbu, ktorá odráža čisté svedomie a čistý stôl. Biela farba bude v kampani nosnou. "Bolo zlé, keď herci robili politiku a politici hrali divadlo. Teraz je zlé, keď robia politiku podnikatelia a politici podnikajú."
Nádej pre Haiti 13.apríla 2010
100524, TO KR v ŽK
Vladimír Krčméry, Martin Fronc a Peter Belinský si zobrali pod svoju záštitu koncert, ktorého výťažok smeroval na pomoc pre Haiti.
Divákom sa prihovorili aj sestra Anna Ciganpálova, Augustín Vrecko misionári z Haiti, ktorí priamo zažívali útrapy Haiťanov. V.Krčméry informoval o pomoci pre Haiti i o aktivitách, ktoré má na Haiti vysoká ško sv.Alžbety v Bartislave.
Na koncerte vystupovali Zizana Smatanová, Tomáš Bezdeda a Stanislav Šurin v hre na organ.
Prispieť na pomoc môžete aj vy na účet číslo 20286026/6500, názov účtu Boj proti hladu.
Starostovia, primátori a poslanci VÚC rokovali v Ružomberku.
100524, TO KR v ŽK
V Ružomberku sa 9.4.2010 uskutočnilo stretnutie Klubu miestnej a regionálnej samosprávy /KPMaRS/. Rokovania sa zúčastnili aj členovia vedenia KDH Figeľ, Uhliarik, Bracoka, Bobula, Hrušovský, Sabolová, Lipšic, Žitňanská, Ďurkovský.
Prítomných privítal a stretnutie otvoril primátor Ružomberka a predseda KPMaRS M.Slašťan. Vo svojom príhovore predstavil aj nové predsedníctvo KPMaRS. Medzi účastníkmi boli aj primátor Košíc Knapík, Trnavy Bošnák.
Predseda KDH J.Figeľ vo svojom stretnutí predstavil v skrátenej forme volebný program KDH. Čistota verejného života a ekonomická čistota je prioritou úspechu pre Slovensko.
O práci volebného štábu, prípravách, štýle kampane a jej jednotlivých fázach informoval člen volebného štábu Ľ.Šteiniger.
V bode ku komunálnym vystúpil P.Bobula, ktorý informoval o prípravách a význame pôsobenia predstaviteľov KDH v komunálnej sfére.
V diskusii viacerí informovali svojom pôsobení a praktikách súčastnej vlády, hlavne v oblasti využívania fondov. Nedostatku finančných prostriedkov pre fungovanie samosprávy a ich neustále znižovanie. O postoji KDH, jeden mandát stačí. Starosta Snežnici žiadal, aby KDH prispelo k zníženiu administratívy, ktorá samosprávy trápi. "Sú to haldy stromov, ktoré musíme zrezať, aby sme splnili všetky požiadavky na vedenie administratívy". D.Lipšic diskutoval o podobnej situácii aj v oblasti podnikania. Ľ.Bažík požiadal o aktívnejšiu spoluprácu poslancov NRSR so samosprávou.
Ján Figeľ v Tepličke nad Váhom
100524, TO KR v ŽK
Okresná rada zasadala 24.3.2010 v Tepličke nad Váhom, niesla sa v znamení osláv 20.výročia existencie KDH v Žiline. Zasadnutie sa neoficiálne začalo účasťou na sv.omši. Bolo za čo ďakovať i prosiť do budúcnosti. Slávnostného zasadnutia sa zúčastnil predseda KDH Ján Figeľ a ďalši hostia. Zúčastnení si krátko pripomenuli 20.ročnú históriu KDH v Žilinskom okrese. Slová boli doplnené fotoprojekciou
Predseda OC L.Štefanec spolu s J.Figeľom, M.Froncom a ďalšími odovzdali pamätné listy ľuďom, ktorí sa výrazne podieľali na budovaní hnutia v Žilinskom okrese. Medzi ocenenými boli:
Po skončení sa J.Figel stretol v Martinovom dvore pri pive a kofole s mladými. Živá diskusia sa skončila neskoro v noci. Mladí boli veľmi radi, že sa mohli stretnúť s predsedom hnutia. Situácia na Slovenskej politickej scéne nie je jednoduchá. Korupcia a klientelizmus neobyčajne rozkvitá, je nevyhnutné túto situáciu zmeniť. Aj preto sa chce KDH zasadiť o čistotu verejného života.
VI.ročník Erdútskeho horizontu
100524, TO KR v ŽK
V Oravskej Lesnej sa 13.3.2010 uskutočnil VI.ročník Erdútskeho horizontu, pochodu s bežkami aj pešo sa zúčastnilo veľa domácich i hostí z okolia Oravskej Lesnej, Kysúc, aj mimo hraníc Slovenska.
Prechod krásnou zasneženou prírodou prišli podporiť aj poslanec NRSR M.Fronc a krajský tajomník Ľ.Šteiniger.
Spomienka na 20 rokov KDH v Čadci.
100309, TO KR v ŽK
Okresná rada v Čadci si na slávnostnom zasadnutí zaspomínala na začiatky KDH v okrese. S odstupom času zhodnotili svoje pôsobenie, zaspomínali na chvíle ťažké i veselé. Hovorili o postavení KDH v okrese v súčasnej dobe o jeho možnostiach. Všetci zúčastnení živo diskutovali. Hosťami boli O.Gábriš, Š.Homolová, P.Dlabač a krajský tajomník Ľ.Šteiniger, ktorý sa zúčastneným prihovoril.
Okresná rada OC KDH Bytča.
100304, TO KR v ŽK
Okresná rada sa zaoberala prípravami na voľby do NR SR a tiež komunálne voľby. Okrem pracovnej časti Okresnej rady si zúčastnení pripomenuli aj 20 rokov histórie KDH na Slovensku a pôsobenia KDH aj v okrese Bytča. Na zasadnutí rady predseda OC udelil pamätné listy. Hosťami na zasadnutí rady boli krajský tajomník Ľ.Šteiniger a regionálny tajomník Ľ.Potočiar.
Zhromaždenie KDK v Malatinej.
100228, TO KR v ŽK
V nedeľu 28.februára v Malatinej sa uskutočnilo Zhromaždenie klubu KDH. Zhromaždenie sa zaoberalo zhodnotením minulého roku správou o činnosti a hospodárení.
Zaoberali sa i voľbami do NRSR a schválili si kandidátov do komunálnych volieb.
Ďalším bodom programu bolo pripomenutie si 20.rokov KDH a pri tejto príležitosti odovzdanie diplomov, udelených Okresným centrom.
Prihovorili sa aj hostia V.Šiška predseda OC Tvrdošín, Ľ.Šteiniger krajský tajomník, L.Štefanec krajský predseda a J.Šiškovič regionálny tajomník.
30.ročník PRECHODU LOMNIANSKYM CHOTÁROM.
100227, TO KR v ŽK
V sobotu 27.februára sa uskutočnil 30.ročník "PRECHODU LOMNIANSKYM CHOTÁROM" v Lomnej, dedinke na Orave. Cez 200 účastníkov prešlo trať 27 km dlhú. Účastníci boli z Oravy, z Kysúc, Českej republiky i Nemecka. Kysučania prišli v hojnom zastúpení autobusom.
Organizátorom bola obec Lomná a TJ v Lomnej. Na začiatku bol dážď, chvíľami sneženie i slnko. Prechod odštartoval starosta obce J.Straka. Hosťami boli Ľ.Šteiniger a M.Fronc, ktorý sa účastníkom aj prihovoril.
Štartoval bol o 9.00 hod od domu kultúry. Na pol trasy bola zastávka s občerstvením, varenou klobásou a teplým čajom. Od cca 13.hod prichádzali do cieľa prví účastníci prechodu. V cieli čakal chutný guláš a ďalšie občerstvenie. Veľmi príjemný deň medzi turistami.
Pripomenuli si 20.výročie založenia KDH
100223, TO KR v ŽK
23.2.2010 a uskutočnilo slávnostné stretnutie členov KDH z Ružomberského okresu, pri príležitosti 20.výročia založenia KDH, ktoré moderoval regionálny tajomník R.Salák.
P.Bobula ako historik KDH zaspomínal na uplynulé obdobie KDH, jeho vývoj a úspechy v rámci Slovenska.
Jozef Milan predseda OC KDH priblížil históriu a zhodnotil prácu v okrese Ružomberok. Zaspomínali si aj zúčastnení, ako začínali v Ružomberku a čo za 20.rokov zažili. V diskusii vystúpil S.Bella, M.Slašťan, J.Ondrejka, J.Rizman a ďalší.
Prihovorili sa aj hostia L.Štefanec krajský predseda a krajský tajomník Ľ.Šteiniger.
Na záver zaznela pieseň Slovensko moje, otčina moja, ktorá je hymnou KDH.
Mimoriadny snem KDH zasadal v Žiline
100223, TO KR v ŽK
V sobotu 20.februára 2010 zasadal v Žiline mimoriadny snem KDH, na ktorom hnutie oslávilo 20.výročie svojho vzniku.
Snem bo spojený aj s Programovou konferenciou KDH, na ktorej sa diskutovali tézy volebného programu pre blížiace sa parlamentné voľby.
Snemu sa zúčastnil aj predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek, ktorý patril medzi viacerých ocenených čestnou medailou Kresťanskodemokratického hnutia.
Medzi hlavné závery snemu a programovej konferencie patrí motivácia a mobilizácia verejnosti v boji proti korupcii.
V predvolebnom programe sa chce KDH držať troch hlavných línií:
- zvýšenie transparentnosti v politike a väčšia dôvera v inštitúcie
- sociálne trhové hospodárstvo ako osvedčený nástroj na rozvoj strednej Európy
- spájať vzdelávanie, vedu a výskum s podnikaním
Odovzdávanie medaily J.Buzekovi 3 časti:

Z tlačovej besedy J.Buzeka : Prejav Jána Figeľa - 1. časť a 2. časť
. .

OC KDH v Martine udelilo Ďakovné listy
100225, TO KR v ŽK
Okresný predseda P.Belica zvolal 16.2.2010 Okresnú radu KDH v Martine, z príležitosti 20.výročia založenia KDH.
Stretnutia sa zúčastnili poslanec NRSR M.Fronc, krajský predseda L.Štefanec a krajský tajomník Ľ.Šteiniger, ktorí spolu s predsedom OC P.Belicom odovzdali Ďakovné listy tým, ktorí sa pričinili o vznik a existenciu KDH v okrese Martin.
Slová vďaky a Pamätné listy si prevzali RNDr. Lukáš Kráľ, Mária Magdaléna Kráľová, František Bugáň, Ondrej Marko, Alžbeta Pataráková, Žofia Šinálová, Viera Vojteková, Ing. Ján Páchnik, Jana Ertlová, Ing. Eduard Ďaďo, Ing. Jozef Ramšík, MUDr. Mikuláš Danko, Mária Hromková, Magdaléna Beniačová a Jozef Zvedela. Ing. Jozefovi Ramšíkovi ako prvý tajomník dostal od M.Fronca aj Pamätnú medailu.
Výťažok z plesu pre Detský domov v Bytči.
100223, predseda OC P.Weber
V sobotu 6. februára v Bytči sa konal v poradí už 8. Reprezentačný ples Kresťanskodemokratického hnutia. Organizátorom bolo Okresné centrum Kresťanskodemokratického hnutia v Bytči. Tohtoročný ples sa konal opäť tradične v Sobášnom paláci v Bytči, ktorý je po takmer dvojročnej rekonštrukcii opäť sprístupnený verejnosti.
Ples slávnostne otvorili MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu a Ing. Peter Weber, poslanec Žilinského samosprávneho kraja. Plesu sa zúčastnili aj poslanec NRSR Doc. Martin Fronc, člen predsedníctva KDH Ing. Peter Belinský a predseda krajskej rady Ing. Ladislav Štefanec. O kultúrny program sa postaral folklórny súbor Rovňan i terchovská muzika bratov Vnukovcov.
Tento ročník bol pod titulom benefičný, nakoľko výťažok v hodnote 300 Euro bude venovaný Detskému domovu v Bytči.
KDH v krajskom meste uvažuje o vlastnom kandidátovi.
100212, TO KR KDH v ŽK
Na otázky odpovedá Ladislav Štefanec predseda Krajskej rady a predseda OC KDH v Žiline.
1. V komunálnych voľbách KDH podporovalo Ivana Harmana na primátora, aký je teraz vzťah KDH k primátorovi Žiliny.
Áno, KDH pred voľbami podporovalo kandidatúru Ivana Harmana, pretože sme chceli pomôcť Žiline a ukončiť dlhé obdobe vlády Jána Slotu. Sme veľmi radi, že aj s prispením KDH sa toto úsilie podarilo. [Viac...].
Bratislava: 30.1.2010 zasadala Rada KDH.
100131, TO KR KDH v ŽK
Na programe Rady KDH bola vnútropolitická situácia, príprava kampane a schválenie kandidátky pre voľby do NRSR.
V prvom bode rezonovala téma transparentnosti, očisty verejného života, zákonnosti a vymožiteľnosti práva. V tomto bode Rada KDH prijala vyhlásenie[X].
V bode Schválenie kandidátnej listiny Rada schválila poradie od 2 až po 150 miesto.
1.až 8.miesto patrí vedeniu KDH. Za lídrom kandidátky predsedom KDH J.Fígeľom nasleduje predseda poslaneckého klubu v NRSR P.Hrušovský. Tretie až ôsme miesto obsadili podpredsedovia hnutia D.Lipšic, J.Brocka, M.Sabolová, J.Žitňanská, A.Marcinčin a I.Uhliarik.
Ďalšou skupinou boli lídri krajov. 9. až 16.miesto obsadili P.Abrhan/NRK/, M.Fronc/ZAK/, J.Hudacký/POK/, P.Muranský/BBK/, A.Šurkovský/BAK/, A.Přídal/TTK/, J.Stanko/KEK/ a M.Kvasnička/TNK/.
Sedemnáste miesto patrilo M.Gibalovej na návrh poslaneckého klubu. Na osemnáste až dvadsiate miesto navrhlo kandidátov predsedníctvo. M.Radošovský, M.Hlucháňová a R.Prochádzka.
Od dvadsiateho miesta boli schválené návrhy z regiónov, odborných zväzov a expertov.
Do 50-tky sa z nášho kraja umiestnili S.Bella/RK/ 23.miesto, Ľ.Šteiniger/KM/ 32.miesto a na 42.mieste bola schválená M.Kianičková/NO/.
Turčianske Teplice: 14.1.2010 zasadala Krajská rada Žilinského kraja.
100115, TO KR KDH v ŽK
Rada KDH 12.12.2009 odštartovala rokovania Okresných rád aj v našom kraji. Počas mesiaca december 2009 a január 2010 zasadali Okresné rady v celom žilinskom kraji aby sa pripravili na zostavenie kandidátky do NRSR.
V priestoroch SLK v T.Teplicia 14.1.2010 zasadala Krajská rada kDH ZA kraja. Zaoberala sa prípravou na komunálne voľby a zostavením poradia v kraji na kandidátnu listinu do NRSR. Vysoká účasť 88,5% prezradila vážnosť rozhodovania krajského orgánu KDH.
Poradie na kandidátku za Žilinský kraj je nasledovné: M.Fronc, S.Bella, Ľ.Šteiniger, M.Kianičková. P.Belica, V.Šiška, L.Bažík, A.Sočuvka, J.Dzúriková, M.Machilová, J.Putirka, Ľ.Potočiar a ďalší.
Konečné poradie na Kandidátnej listine uzatvorí nasledujca Rada KDH. Kandidátom prajeme veľa spechov.
Novoročné stretnutie v Rajeckých Tepliciach.
100115, TO KR KDH v ŽK
Ako je viac rokov dobrým zvykom, zvolal predseda OC KDH Žilina už tradičné Novoročné stretnutie členov KDH zo žilinského okresu tentoraz do Rajeckých Teplíc.
Stretnutie sa uskutočnilo v peknom a príjemnom prostredí mestského úradu v Rajeckých Tepliciach.
Na začiatok sa prítomným prihovoril primátor Rajeckých Teplíc Peter Dobeš ako aj predsedníčka KDK Rajecké Teplice a podpredsedníčka OC KDH Žilina Drahomíra Pagáčová.
Po slávnostnom novoročnom prípitku predsedu OC KDH Žilina Ladislava Štefanca a stretnutie pokračovalo spoločnou večerou. Po nej sa rozprúdila neformálna diskusia, ktorá trvala až do neskorých večerných hodín.
Stretnutia sa zúčastnilo takmer 90 členov KDH a pozvaných hostí, viacerí aj s manželkami či manželmi.
Za príjemné prostredie ďakujeme KDK Rajecké Teplice.

V Nižnej si pripomenuli 20.výročie založenia KDK
100114, TO KR KDH v ŽK
10.januára 2010 si členovia KDH z Nižnej a pozvaní hostia pripomenuli svoje začiatky. Na slávnosti bolo cez 120 účastníkov. Zúčastnených privítal a program moderoval J.Mišík.
Politický a hospodársky vývoj pred novembrom 1989 vo svojom príspevku priblížil E.Pánči [viac]. O situácii v cirkvi počas totality informovala Ľ.Jurínová, Vznik KDK a jeho činnosť predstavili G.Zrubcová a M.Tuková. Prihovorili sa aj prítomní hostia. Čas medzi príhovormi spríjemnila svojim programom spevácka skupina mladých.
Zúčastnení hostia: P.Belinský a P.Muranský členovia predsedníctva, M.Fronc poslanec NRSR, M.Mikolášik poslanec EP, krajský tajomník, predseda OC KDH V.Šiška a starosta obce E.Dedinský.
Interblue Group už neexistuje, ministerstvo však s ňou ďalej rokuje [ Viac ... ]
11.1.2010 sa uskutočnila Tlačová beseda po rokovaní KDH, SDKÚ-DS a SMK k situácii dopravcov [ Viac ... ]
Kaliňák prežije. Pretože je smerák Čítaj na www.sme.sk
V pléne sa najviac pýtajú Sárközi a Sabolová Čítaj na www.webnoviny.sk
FIGEĽ: Netreba revidovať minulosť, živiť traumy Čítaj na www.webnoviny.sk
Figeľ: Odchod KDH z vlády v roku 2006 je mementom pre partnerov Čítaj na www.spravy.pravda.sk
98% Francúzov a ja - Keď sa vlastenectvo vynucuje... Čítaj na www.blog.etrend.sk
LIPŠIC: Škandál s trhavinou je systémovým zlyhaním Čítaj na www.webnoviny.sk
M.Fronc: Aj keď nám je niekedy ťažko, s úsmevom je život krajší.
100105, TO KR KDH v ŽK
1.Ako ste strávili obdobie Vianoc?
Tradične v kruhu rodiny a blízkych. Keď hovorím o blízkych, mám na mysli aj tých, ktorí sú už na večnosti - spojili sme sa s nimi v modlitbe. Potom návštevou polnočnej sv. omše. Samozrejme boli aj darčeky, je to milé darovať a byť obdarovaný. Len mám pocit, že Vianoce sa dnes príliš komercionalizujú. Už v októbri obchodníci ponúkajú vianočný tovar. Zúžiť Vianoce len na darčeky a zabudnúť na ich pravý význam, nie je dobré. Viac ...

Majetky chce riešiť Lipšic. Pokojne aj s Ficom Čítaj na www.hnonline.sk
Reportáž z uvedenia do života knihy postihnutej poetky D.Vojtelovej, ktoré sa konalo pod záštitou MUDr. Miroslava Mikolášika, poslanca EP Čítaj na www.tvba.sk
Z blogu M.Mikolášika: S vakcínou po funuse Čítaj na www.mikolasik.blog.sme.sk
Novoročný príhovor predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Jána Figeľa Čítaj na www.kdh.sk
J. FIGEĽ: Pre KDH je výzvou budovanie sociálneho, ale nie socialistického štátu Čítaj na www.tasr.sk
KDH sa chce podieľať na zmene smerovania Slovenska Čítaj na www.webnoviny.sk
Nezmyslom roka 2009 kraľovali politici Čítaj na www.pravda.sk
Ty si dobrá koza! Čítaj na www.pluska.sk
Harabin o rozdaných odmenách mlčí Čítaj na www.sme.sk
Strany nevyhodia lenivých poslancov Čítaj na www.sme.sk
V parlamente sedia bez návrhov Čítaj na www.sme.sk
Najmenej hlasuje Slota, strana ho bráni Čítaj na www.hnonline.sk

Figeľ: KDH prežije HZDS a možno aj Smer Čítaj na www.aktualne.centrum.sk
Na Slovensku zažívame devalváciu morálky a autorít, tvrdí Figeľ Čítaj na www.pravda.sk
Podľa Figeľa dochádza v SR k relativizácii hodnôt Čítaj na www.webnoviny.sk
Podnikatelia s vodou plastovou Čítaj na www.hnonline.sk
FIGEĽ: Rok 2009 si zapamätáme ako ťažký rok Čítaj na www.webnoviny.skR O K        2009

Tlačová správa KDH k diskriminácii neštátnych škôl a školských zariadení v Žilinskom samosprávnom kraji
091217, TO KR KDH v ŽK

Poslanci za SMER-SD, HZD, HZDS, SNS spolu s nezávislými poslancami v Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja(ŽSK) odhlasovali Úradom ŽSK navrhnuté Všeobecne záväzné nariadenie ŽSK o poskytovaní finančných príspevkov a dotácii, ktorým vytvorili dve kategórie občanov. Celý článok ...


Zasadnutie Okresnej rady KDH v Čadci
091214, TO KR KDH v ŽK

V pondelok 14.12.2009 sa na svojom zasadnutí Okresná rada v Čadci okrem iného zaoberala aj podporou KDK v Krásne nad Kysucou kandidátovi na primátora Ing.Grapovi. Okresná rada s touto podporou Ing.Grapovi nesúhlasí.


Dnes parlament prijal vyhlásenie, ktoré pripravil M.Fronc
091210, TO KR KDH v ŽK

Dnes 10.12.2009 prijal parlament vyhlásenie k používaniu náboženských symbolov, ktoré pripravil poslanec NRSR M.Fronc. Vyhlásenie dostalo podporu naprieč celým politickým spektrom v NRSR.
Video záznam z tlačovky, viac čítaj na www.kdh.sk
Vyhlásenie v plnom znení.


Vyhlásenie k používaniu symbolu kríža v Talianskych školách.
091203, TO KR KDH v ŽK
Martin Fronc je prvý opozičný poslanec, ktorého návrh podporili aj koaličný poslanci a poverili ho pripravením vyhlásenia k rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva k umiestňovaniu kresťanských symbolov na školách v Taliansku.
Prečo ste dali tento návrh?
Každá krajina si má sama určovať, aké symboly môžu byť zavesené alebo nemôžu byť zavesené vo verejných priestoroch. Tak je to aj s krížom u nás. My máme totiž kríž v štátnom znaku, ktorý je zavesený v každom úrade, škole, štátnej budove, ...
Nezdá sa Vám to príliš nadnesené?
Vôbec nie. Veď si zoberte situáciu, že prichýlite človeka, ktorý je odkázaný na pomoc. Prijmete ho do svojej domácnosti, dáte mu jesť, prispejete na oblečenie, necháte ho vyspať, jednoducho mu dáte strechu nad hlavou. A aká je odmena?
Keď sa cíti dobre a je o neho postarané, začne mu vadiť čo máte zavesené na stene.
Tak to môže byť aj s našim štátnym znakom a inými symbolmi. Veď je to zvrátené, nie?.
Myslite si, že poslanci NR SR vyhlásenie podporia?
Som presvedčený, že áno. Precedens s krížom v Taliansku môže byť len krôčikom k problému s používaním štátneho znaku u nás.

Ďakujeme za rozhovor.


Výsledky volieb do zastupiteľstva ŽSK, z pohľadu zvolených kandidátov KDH.
091116, TO KR KDH v ŽK
Krajská rada KDH, kandidáti do zastupiteľstva a kandidát na predsedu ŽSK ďakujú všetkým občanom, ktorí podporili koaličných kandidátov KDH - SDKÚ - OKS.
Kandidáti zvolení za poslancov:
Bytča: Weber
Čadca: Gura
Námestovo: Straka, Škombár
Tvrdošín: Koleják
Ružomberok: Bella, Slašťan, Caban
Liptovský Mikuláš: Repaský, Slafkovský
Martin: Adamicová, Žigo
Žilina: Bažík, Dobeš, Gašicová, Chaban, Pavlásek, Sočuvka


Marcinčin: Čo po kríze? Čítaj na www.kdh.sk
Tlačová konferencia KDH k predloženiu novely Zákonníka práce Čítaj na www.kdh.sk
Vyhlásenie KDH k procedúre Európskej komisie voči Slovensku kvôli nadmernému deficitu verejných financií Čítaj na www.kdh.sk
Regionálne voľby v zrkadle Novembra 89 Čítaj na www.kdh.sk
Príhovor predsedu KDH Jána Figeľa k téme Súčasná slovenská rodina v kontexte zjednotenej Európy (2009) Čítaj na www.kdh.sk
Voľby do VÚC 2009 Čítaj na www.kdh.sk
KDH je proti bezdôvodnej a dlhodobej diskriminácii cirkevných organizácií pri čerpaní eurofondov Čítaj na www.kdh.sk
Marcinčin:Opäť strategické podniky Čítaj na www.kdh.sk
Gibalová: Čo vedia Maďari o firme Slovenská republika Čítaj na www.kdh.sk
Kríž do systému vzdelávania patrí Čítaj na www.kdh.sk
KDH: Turecku treba ponúknuť iba vzťah privilegovaného partnerstva s EÚ Čítaj na www.kdh.sk
Vyhlásenie KDH k návrhu zákona o strategických podnikoch Čítaj na www.kdh.sk
Vyhlásenie KDH k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2010 Čítaj na www.kdh.sk


P O Z V Á N K A
091102, TO KR KDH v ŽK

20.výročie pádu komunizmu

3.11.09 o 16.30 odhalenie pamätnej tabule na Hoteli Slovakia

3.11.09 o 17.00 konferencia v Hoteli Slovakia

Srdečne Vás pozývame.


Zmrazia poslanci mzdy zamestnancov štátu? Čítaj na www.kdh.sk
Nové pravidlá pre učiteľov sú absolútne nepripravené a budú odmeňovať kvantitu (kredity) namiesto kvality Čítaj na www.kdh.sk
LIPŠIC: Rôzny meter pri rozhodovaní ÚS SR považuje za neprijateľný Čítaj na www.kdh.sk


V Nesluši šiesty ročník futbalového turnaja o pohár predsedu KDH.
091101, TO KR KDH v ŽK
V sobotu 31.10.2009 od 8.00 sa schádzali mladý ľudia pri ZŠ v Nesluši /cca 60/, kde sa uskutočnil už šiesty ročník futbalového turnaja o pohár predsedu KDH. Futbalový turnaj zahájil úvodným výkopom na bránu Pavel Pavlásek, ktorý skončil v bráne.
Krajské kolo sa hralo pod záštitou Pavla Pavláska, kandidáta na predsedu Žilinského samosprávneho kraja /ŽSK/, poslankyne Európskeho parlamentu /EP/ a Ľubomíra Šteinigera kandidáta na poslanca ŽSK.
Na futbalovom turnaji sa okrem fanúšikov zúčastnili viacerí funkcionári KDH, Anna Záborská poslankyňa EP, Pavel Pavlásek poslanec ŽSK a predseda poslaneckého klubu, poslanec ŽSK Pavol Faktor, Ľubomír Šteiniger rajský tajomník KDH, Rudolf Macúš okresný predseda KDH v Kysuckom Novom Meste, starosta obce Marián Chovaňák a ďalší.
Družstvo Žilinského okresu malo vyrovnaný výkon počas celého turnaja, čoho výsledkom bolo jasné víťazstvo. Krajský putovný pohár bude až do budúceho ročníka v rukách Žilinčanov. Na druhom mieste a strieborné medaily prevzali hráči z Kysuckého Nového Mesta, bronzovým medailám sa tešili hráči z okresu Čadca.
Medaily a putovný pohár, odovzdával Pavel Pavlásek, Anna Záborská a Ľubomír Šteiniger.

Konečné poradie
1.miesto Žilina
2.miesto Kysucké Nové Mesto
3.miesto Čadca

Po skončení futbalového turnaja si hráči pochutnali na pripravenom guláši.


Štart kampane v Žilinskom kraji
091029, TO KR KDH v ŽK
Popoludní o 15.00 nastal pre budovou ŽSK čulý ruch. Čo sa stalo? Kandidát na župana Pavel Pavlásek odštartoval v Žilinskom kraji kampaň, spolu s kandidátmi do zastupiteľstva za koalíciu KDH, SDKÚ-DS a OKS. Štart kampane prišla podporiť aj podpredsedníčka KDH Jana Žitňaská, vyzvala všetkých kandidátov, k aktívnej účasti v kampani a popriala veľa síl až do úspešného zakončenia kampane víťazstvom.
Odštartovania kampane sa zúčastnili kandidáti z celého kraja, Oravy, Turca, Liptova, Kysúc i Horného Považia.


Hrušovský: Vláda Róberta Fica prijala právny paškvil, ktorý je bezprecedentný a nebezpečný. Čítaj na www.kdh.sk
Obmedzenie svojvôle Ústavného súdu SR poslanci neschválili Čítaj na www.kdh.sk
Zodpovednosť a solidarita - programový prejav Jána Figeľa Čítaj na www.kdh.sk
Alojz Peterle - Dvadsať rokov kresťanskej demokracie Čítaj na www.kdh.sk
Predseda KDH Ján Figeľ vidí inovácie a vzdelanie ako kľúčové nástroje pre prekonanie hospodárskej krízy Čítaj na www.kdh.sk
Slovensko diverzifikuje rakúske energetické zdroje. Cena je privysoká! Čítaj na www.kdh.sk


Návrat domov - pozvanie predsedu KDH Jána Figeľa na stretnutie
091016, TO KR KDH v ŽK
Pozvanie predsedu Kresťanskodemokratického hnutia Jána Figeľa prijalo cca 300 priaznivcov KDH, ktorí prišli na celokrajské stretnutie pod heslom "Návrat domov“.
Podujatie sa uskutočnilo štvrtok 22. októbra o 17.00 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.
Na stretnutí sa prihovoril predseda KDH Ján Fígeľ, Mária Sabolová, Július Brocka, Anton Marcinčin, Daniel Lipšic. Na stretnutí sa prihovoril aj kandidát na predsedu Žilinského samosprávneho kraja /ŽSK/ Pavel Pavlásek. Vo svojom príhovore predstavil štyri piliere svojho programu "PRAVDA, SLOBODA, SPRAVODLIVOSŤ, SLUŠNOSŤ".
Diskusia a otázky z pléna trvali do neskorého večera.

Tešíme sa na stretnutie.


Figeľ: História sa rýmuje Čítaj na www.kdh.sk
Figeľ: Návrat k regiónom je jednou z priorít nového vedenia KDH Čítaj na www.kdh.sk
Figeľ: Stopnuté peniaze na tender sú veľkým výkričníkom pre Slovensko Čítaj na www.kdh.sk
LIPŠIC: Korupcia vlády opäť vyhrala nad slušnosťou, tentokrát je skóre 9:0 Čítaj na www.kdh.sk
Marcinčin bloguje: Rozpočet nasrdeného a zlostného Čítaj na www.kdh.sk
Ján Figeľ online na Aktuálne.sk Čítaj na www.kdh.sk
„ Návrat domov “ Čítaj na www.kdh.sk
Slovensko prestáva byť za vlády Róberta Fica právnym štátom. Čítaj na www.kdh.sk


Peter Belinský sa stal členom predsedníctva KDH
091004, TO KR KDH v ŽK
Rada KDH na svojom prvom zasadnutí po Nitriensko sneme v Žiline 3.10.09 doplnila 13 členné predsednícvo. V tajných voľbách sa členom predsedníctva aj Peter Belinský zo Žiliny. Zloženie predsdníctva nájdete na www.kdh.sk
Rada sa zoberala blížiacimi sa voľbami do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Chceme obhájiť počty poslancov a uspieť aj na predsedov samosprávnych krajov z kandidátov za KDH.
Rada prijala vyhlásenia k štátnemu rozpočtu a stavu v súdnictve. Viac na www.kdh.sk.


KDH víta víťazstvo CDU/CSU v Nemecku Čítaj na www.kdh.sk
Vyhlásenie po zasadnutí mimoriadneho Predsedníctva KDH Čítaj na www.kdh.sk
Vyhlásenie podpredsedu KDH Daniela Lipšica k sudkyni Jane Dubovcovej Čítaj na www.kdh.sk
Novým predsedom KDH sa stal Ján Figeľ Čítaj na www.kdh.sk
Tender na záchranky – zákonná sociálna nespravodlivosť Čítaj na www.kdh.sk
KDH je pobúrené z konania ministerstva zdravotníctva Čítaj na www.kdh.sk
FIGEĽ: Európska legislatíva v oblasti používania jazykov neexistuje Čítaj na www.kdh.sk
Koalícia bráni vlastníkom majetkov vo VO Javorina fyzicky s nimi narábať Čítaj na www.kdh.sk
Zavedenie žltých školských autobusov ani do tretice neprešlo Čítaj na www.kdh.sk


Pavel Pavlásek kandidát na predsedu ŽSK P.Pavlásek je potvrdený Radou KDH
090906, TO KR KDH v ŽK
Rada KDH na svojom zasadnutí 5.9.09 potvrdila kandidátov na predsdov vyšších územných celkov. V Žilinskom kraji bude kandidovať Doc.Ing. Pavel Pavlásek, PhD s podporou koalície strán KDH, SDKÚ-DS, OKS. V Prešovskom kraji Ing.Ján Hudacký /KDH, SDKÚ-DS/ a Trnavskom kraji MUDr. Gabriel Pavelek /KDH, SDKÚ-DS, SAS, .../
Rada KDH sa zaoberala prípravou snemu, navrhla program rokovania a schválila kandidátov na predsedu J.Fígeľa a podpredsedov D.Lipšica, J.Brocku, M.Sabolovú, I.Uhliarika, J.Žitňanskú a A.Marcinčina. Schválení boli aj kandidáti do Kontrolnej komisie: Goblová, Harvančík, Tóth, Mihalovič a Marko /Žilina/ a do Rozhodcovského súdu: Mašlej, Baxa, Kolada, Belješík, Lačný, Sarňák, Hubinský, Pánči /Tvrdošín/ a Zaťko.
KDH nesúhlasí s akou koľvek formou extrémizmu a nacionalizmu. Veľmi škodlivý je vzmáhajúci sa egoizmus, ktorý sa udomácnil na mnohých úrovniach: osobný, stranícky, reionálny, štátny, ...
Politickú scénu charakterizuje vysoký stupen klientelizmu a korupcie, čo cítime na každom kroku.


Lipšic: „ Slušní ľudia opäť prehrali “ Čítaj na www.kdh.sk
Slovensko-maďarské vzťahy potrebujú dialóg, nie protestné zhromaždenia Čítaj na www.kdh.sk


DESIATA CELOSLOVENSKÁ PÚŤ KRESŤANSKÝCH DEMOKRATOV.
090831, TO KR KDH v ŽK
Už po desiaty krát kresťanskí demokrati putovali na Mariánsku horu v Levoči, aby sa poďakovali za uplynulé obdobie a poprosili o požehnanie a milosti do ďalšej práce.
Politická práca sa musí opierať o odbornosť a čestnosť povedel prítomným otec biskup. Ak chýba jedno alebo druhé, zanechá to stopy na životnej úrovni obyvateľov krajiny.
Aj zástupcovia Žilinského kraja sa zúčastnili púte k Panne Márii do Levoče, či už individuálne alebo autobusmi napr. k Kysúc a Oravy.


M.Mikolášik: Aká je cena ľudskeho života? Čítaj na www.mikolasik.blog.sme.sk


KDH prichádza s novelou zákona o sociálnych službách Čítaj na www.kdh.sk
Gibalová: KDH chce riešiť impotenciu ministerstva práce a odborov Čítaj na www.kdh.sk
Gibalová: Ministerka Tomanová úspešne ruinuje poskytovanie sociálnych služieb na Slovensku Čítaj na www.kdh.sk
KDH chce presadiť zavedenie žltých školských autobusov Čítaj na www.kdh.sk

Lipšic: „Vládna koalícia kradne bez prestávky“ Čítaj na www.kdh.sk
KDH: Navhrhuje pomoc pre zhruba 50.000 absolventov stredných a vysokých škôl Čítaj na www.kdh.sk


SPOLOČNÁ CESTA, PRE OBCE A MESTÁ.
090819, TO KR KDH v ŽK
Krajskí predsedovia strán L.Štefanec KDH, S.Janiš SDKÚ-DS a M.Ševec OKS 19.8.09 podpísali Dohodu o volebnej koalícii pre voľby 2009 do Žilinského samosprávneho kraja. Podpísanie dohody prišli podporiť aj predsedovia týchto politických strán P.Hrušovský, M.Dzurinda a P.Zajac. Atmosféra sa niesla v duchu hesla "SPOLOČNÁ CESTA, PRE OBCE A MESTÁ". Spoločným kandidátom na predsedu ŽSK je Pavel Pavlásek z KDH.


KDH vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým v Handlovej Čítaj na www.kdh.sk


Uskutočnené Voľby do EP 2009, ďakujeme za podporu


ABRHAN: KDH nepodporí podanie jazykového zákona na Ústavný súd Čítaj na www.kdh.sk
LIPŠIC: Slovensko potrebuje sedem statočných politikov Čítaj na www.kdh.sk
Ján Figeľ v slovenských médiach Čítaj na www.kdh.sk
Gibalová : KDH chce opäť podať návrh zákona na pomoc nezamestnaným Čítaj na www.kdh.sk
Hrušovský navrhol Figeľa za podpredsedu EPP Čítaj na www.kdh.sk


Eurokomisár Ján Figeľ v on-line rozhovore pre Aktuálne. Sk Čítaj na www.aktualne.centrum.sk
Hrušovský: “ Nech sa Fico Slotovi ospravedlní, alebo nech ho vyhodí z vlády “ Čítaj na www.kdh.sk


Stanovisko Daniela Lipšica k prepusteniu obžalovaného J. Potučka v kauze Okoličány a spol. Čítaj na www.kdh.sk
Podpredseda KDH Július Brocka sa rozhodol vstúpiť do druhého piliera Čítaj na www.kdh.sk
Fronc: „ Učitelia nemajú tie isté možnosti, ako ľudia v ozbrojených zložkách" Čítaj na www.kdh.sk
Lipšic: Vyšetrovacie právomoci pre colníkov sú chybným riešením Čítaj na www.kdh.sk
Hrušovský: „Dnes sa stala predsedom Najvyššieho súdu SR osoba, ktorá sa vyhráža slušným ľuďom väzením“. Čítaj na www.kdh.sk


AKO FICOVO ŠROTOVNÉ NEPOMÁHA, ALE DEFORMUJE.
090626, TO KR KDH v ŽK
Veľa mojich známych mi v poslednej dobe povedalo tebe je hej veď vláda ti pomohla, šrotovne automobilov Ti naštartovalo biznis. Moja odpoveď, že je to ekonomicky nezmysel však väčšinu zaskočí. [ Čítaj viac ] článok aj v [ Hospodárskych novinách ]


Rada KDH v Martine" Čítaj na www.kdh.sk
Vyhlásenie Rady KDH k materiálu Národný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie" Čítaj na www.kdh.sk
Vyhlásenie Rady KDH k negatívnym dopadom hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku Čítaj na www.kdh.sk
Vyhlásenie Rady KDH ku korupčným škandálom v slovenskej politike Čítaj na www.kdh.sk
Hrušovský: " Bolo to KDH, ktoré povedalo, nech sa nikto neopováži ani o milimeter narušiť hranice SR" Čítaj na www.kdh.sk


Poďakovanie Miroslava Mikolášika.
Milí priatelia,
ďakujem každému z vás, ktorý v sobotu 6. júna prišiel voliť a odovzdal svoj hlas v dôvere v moje ďalšie obhajovanie hodnôt vo svete! Ďakujem za vami prejavenú dôveru! Môžete si byť istí, že môj hlas bude naďalej vaším hlasom v Európe a že hodnoty, ktoré nás spájajú, budú znieť tam, kde je to teraz najpotrebnejšie.

S vďakou Váš Miroslav Mikolášik


Ukončenie kampane v Žilinskom kraji
090604, TO KR KDH v ŽK
Žilina a Čadca - záverečné mítingy - stretnutia sa uskutočnili na námestí A.Hlinku v Žiline a reštaurácii Tatra v Čadci.
Stovky zúčastnených a okoloidúcich si pri peknej hudbe Michala Červienku s doprovodom ľudovej hudby vypočuli ich krásne melódie a príhovory politikov KDH s lídrom strany Pavlom Hrušovským a kandidátov na poslancov do EP Martina Fronca, Annu Záborskú a Miroslava Mikolášika. Stretnutie moderovala Ľuba Lesná.


Deň matiek v Kysuckom Novom Meste
090529, TO KR KDH v ŽK
Deň matiek si už tradične pripomenuli aj členovia KDH v Kysuckom Novom Meste. Stalo sa už tradíciou, na Deň matiek rozdávať kvety matkám na námestí. Rozdávania kvetou sa zúčastnil Ľ.Šteiniger krajský tajomník KDH, Š.Richtárik. Mladých z KDMS zastupoval Ľ.Šteiniger ml., L. Podhorský a J.Adámek.
KDH si váži významnú úlohu ženy - matky. Matka si zaslúži veľkú úctu, ona nás sprádza celým životom, je nám oporou. U mamy nájdeme vždy človeka, ktorému sa môžeme zdôveriť, ktorému na nás záleží v každej chvíli dobrej i zlej.
Mamám prajeme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a radostí z detí.


Hrušovský: "SNS a HZDS nevytlačí premiér z koalície ani buldozérom " Čítaj na www.kdh.sk
Brocka: Premiér zneužíva STV Čítaj na www.kdh.sk
KDH trvá na zverejnení zmluvy o predaji emisných kvót Čítaj na www.kdh.sk
KDH presadilo do rezolúcie EPP kresťanské princípy Čítaj na www.kdh.sk


Predsedom Krajskej rady sa stal L.Štefanec a kandidátom na župana je P.Pavlásek
090429, TO KR KDH v ŽK
Krajská rada KDH si včera na svojom zasadnutí v Ružomberku zvolila nové vedenie. Predsedom Krajskej rady sa stal Ladislav Štefanec/OC Žilina/, podpredsedami Jozef Straka/OC Námestovo/, Peter Belica/OC Martin/, Michal Slašťan/OC Ružomberok/ a Peter Weber/OC Bytča/.
Ladislav Štefanec je dlhoročný aktívny člen KDH, predseda Okresného centra v Žiline. Má 44 rokov, je ženatý, má dve deti. Vyštudoval Strojársku technológiu na VŠDS v Žiline.
Krajská rada KDH sa zaoberala i voľbami do ŽSK a zvolila kandidáta na predsedu Žilinského samosprávneho kraja Pavla Pavláska, terajšieho predsedu Klubu poslancov KDH a OKS v Zastupiteľstve ŽSK. Kresťanskí demokrati chcú vytvoriť koalíciu do regionálnych volieb, ktoré sa konajú v novembri 2009 s programovo blízkymi stranami, kde budú hľadať podporu pre svojho kandidáta na župana. Podobne chcú postupovať aj vo voľbách poslancov Zastupiteľstva ŽSK. V terajšom zastupiteľstve má poslanecký klub KDH 23 poslancov z celkového počtu 57. V predchádzajúcich voľbách v ŽSK kandidovalo KDH spoločne s SDKÚ-DS.
Kandidát na župana Pavel Pavlásek má 57 rokov, je ženatý, má dve deti, je poslancom Zastupiteľstva ŽSK, pôsobí ako docent na Žilinskej univerzite v Žiline, vyštudoval Elektrotechnická fakultu STU v Bratislave.

Bc. Ľubomír Šteiniger, krajský tajomník KDH v Žilinskom kraji. V Žiline 29.4.2009.


M.Mikolášik: Dobré správy na apríl 2009
090428, TO KR KDH v ŽK
Dobré správy od poslanca EP M.Mikolášika na apríl 2009. [ Viac ]


Opozícia stiahla svojho nominanta z Rady pre hospodársku krízu Čítaj na www.kdh.sk
KDH napadne na Ústavnom súde zákon, ktorý likviduje neverejných poskytovateľov sociálnych služieb Čítaj na www.kdh.sk
KDH požaduje odvolanie Štefanova Čítaj na www.kdh.sk
Otvorený list KDH, SDKÚ-DS a SMK prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi Čítaj na www.kdh.sk
Janušekov nástupca figuroval v nástenkovom tendri Čítaj na www.kdh.sk
Poslankyňa KDH M. Gibalová navrhuje zrušenie Vojenského obvodu Javorina Čítaj na www.kdh.sk


--------------------------------------------------------------------

Príhovor Ivety Radičovej, kandidátky na funkciu prezidenta SR [ Príhovor v mp3 ]
090330, TO KR KDH v ŽK
Vážení spoluobčania!


„Žijeme v zlomovom období a nečakajú nás ľahké časy.
Práve preto potrebujeme činy, odvahu postaviť sa za svoje právo na slušný život.
Je nás veľa, čo chceme spravodlivé Slovensko.
Som pripravená postaviť sa za všetkých slušných ľudí v tejto krajine.
Budem Vašou prezidentkou. Spoľahnite sa na mňa.
Verím, že spolu to dokážeme.

Ďakujem Vám za podporu, Vaša Iveta Radičová“.

List predsedu KDH Čítaj List
Podpora predstaviteľov KDH Ivete Radičovej Čítaj v INFOLISTE

Stretnutie vedenia KDH s členmi na Orave
090331, TO KR KDH v ŽK
V pondelok 30.marca sa uskutočnil výjazd predsedníctva KDH do Liesku na Orave. Na stretnutí sa diskutovalo o II.kole prezidentských volieb a situácii v KDH. Predseda P.Hrušovský vo svojom príhovore vyzval prítomných na podporu Ivety Radičovej. Po dvadsiatich rokoch od pádu komunizmu na Slovensku, môžeme mať prezidenta, ktorý nemá komunistickú minulosť, Slovensko si to zaslúži.


Fronc: Socialista Paroubek povýšil stranícke záujmy nad záujmy EÚ Čítaj na www.kdh.sk
Hrušovský: „ Sviečková demonštrácia otvorila cestu ku slobode “ Čítaj na www.kdh.sk
Opozičné strany súhlasia s návrhom KDH na odvolanie ministra Janušeka Čítaj na www.kdh.sk
Hrušovský: „ KDH si ide vlastnou cestou, politikou a s vlastnými cieľmi “ Čítaj na www.kdh.sk
Vyhlásenie Rady KDH k hospodárskej kríze Čítaj na www.kdh.sk
Hrušovský kandidovať nebude, za predsedu chce Figeľa Čítaj na www.kdh.sk


M.Mikolášik: Dobré správy, Tlačová správa
090326, TO KR KDH v ŽK
Dobré správy od poslanca EP M.Mikolášika marec 2009. [ Viac ]
Tlacova sprava k vysledkom hlasovania k sprave M.Mikolasika o vykonávaní nariadenia o štrukturálnych fondoch v rokoch 2007 až 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch. [ Viac ]


Reakcia predsedu poslaneckého klubu KDH-OKS na hlasovanie v ŽSK pre média
090302, TO KR KDH v ŽK
Väčšina poslancov poslaneckého klubu KDH-OKS podporila návrh predsedu Žilinského samosprávneho kraja /ŽSK/ na menovanie riaditeľov. K hlasovaniu zaujal stanovisko predseda klubu P.Pavlásek. [ Viac ]


Zasadala Rada KDH. Klub KDH v Likavke je druhý najpočetnejší na Slovensku
090302, TO KR KDH v ŽK
Predseda KDH na Rade KDH ocenil tri najpočetnejšie kluby. Druhé miesto zaujal klub v Likavke z okresu Ružomberok, ktorý má v pote členov prvenstvo v Žilinskom kraji. Pamätný list a cenu prevzala Ing.Iveta Hatalová, predsedníčka klubu. [ Viac ]


Europoslanec Mikolášik: Správa o deťoch v EP nepriamo podsúva potratovú legislatívu Čítaj na www.tkkbs.sk


Viac peňazí pre ľudí a menej pre štátny aparát Čítaj na www.kdh.sk
Konferencia „Demografia a Výzvy I. piliera Čítaj na www.kdh.sk
KDH navrhuje ako jedno z riešení hospodárskej krízy zníženie odvodov Čítaj na www.kdh.sk
Brocka: „ Koalícia zarába na hospodárskej kríze “ Čítaj na www.kdh.sk


Dopady globálnej ekonomickej krízy na lesné hospodárstvo SR
090220, TO KR KDH v ŽK
Dopady a východiská riešenia krízy v podmienkach lesného hospodárstva z pohľadu hlavných lesníckych činností, hospodárenia a ekonomiky. Odborní garanti: Ing. Jozef Tutka, CSc, Ing. Martin Kamenský, CSc,Ing. Julian Tomaštík

Poľnohospodárska politika
090221, TO KR KDH v ŽK
Odborní garanti: Ing. Marián Radošovský, Ing. Štefan Bruchter, MVDr. Ján Kráľ

Organizátorom seminárov boli: Asociácia UNIVERSUM v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu Ing. Jána Hudackého. [ Viac ]


XVI. REPREZENTAČNÝ PLES KDH V RUŽOMBERKU
090220, TO KR KDH v ŽK

V sobotu 14.2.09 sa uskutočnil ples KDH-kov. Dobrú zábavu, kultúrny program a prostredie pripravilo vedenie OC KDH a KDK v Ružomberku. Plesu sa zúčastnil podpredseda KDH M.Fronc, exprezident M.Kováč, poslanec EP M.Mikolášik, kandidátka na funkciu preidenta I.Radičová a ďalší. Príjemnú atmosfréru plesu ukončili v skoré ráno.


Plesali aj v Bytči, Martine a Nitre.
090209, TO KR KDH v ŽK
Nielen práca, ale aj zábava patrí k životu človeka. V sobotu 7.2.2009 sa členovia KDH a sympatizanti Žilinského kraja zabávali v Bytči, na plese, ktorý zorganizovalo miestne OC KDH.
Už uvedenú sobotu sa uskutočnil XII.PLES KDH, ktorý organizovalo OC Martin. O dobrú zábavu sa postarala hudobná skupina REBECA. Medzi hostí v Martine i Bytči patril člen predsedníctva KDH Peter Muranský.Do tretice sa členovia a sympatizanti zo Žilinského kraja zabávali v Nitre, kde sa uskutočnil celoslovenský ples KDH. Krajský tajomník Ľ.Šteiniger zorganizoval skupinu 55 ľudí, ktorá zastupovala Žilinský kraj. O dobrej zábave svedčí fakt, že účastníci odchádzali z Nitry ráno o 4:15 hod.
Štart plesovej sezóny KDH v našom kraji začal na Liptove
090209, TO KR KDH v ŽK
V sobotu 24.1.2009 sa uskutočnil Ples radosti v Liptovskom Hrádku. Hlavným organizátorom bolo OC KDH Liptovský Mikuláš. Vďaka patrí predsedníčke Mgr.Janke Dzúrikovej, v ktorej réžii celý ples prebiehal. Hosťami boli podpredseda KDH a poslanec NRSR M.Fronc, poslanec EP M.Mikolášik a regionálny tajomník R.Salák.
Poslanci KDH hlasovali za upravený rozpočet kraja na rok 2009
090128, TO KR KDH v ŽK
Prijať rozpočet ako bol predložený, alebo treba urobiť jeho úpravy? Rieši potreby všetkých regiónov? Bude mať finančná kríza vplyv na príjmy rozpočtu Žilinského samosprávneho kraj /ŽSK/? Chceme financie z úveru prejedať, alebo použiť na rozvoj žilinského kraja? [ Viac ]


KDH je za ochranu života, rozhodnutie Obamu je sklamaním    Čítaj na www.kdh.sk
Čas je veličina, ktorá sa vymyká koalično-opozičným vzťahom    Čítaj na www.kdh.sk
KDH presadzuje slobodu v poskytovaní sociálnych služieb    Čítaj na www.kdh.sk
KDH je pobúrené podpisom zmluvy o diaľničnom mýte    Čítaj na www.kdh.sk
KDH nepríde na rokovanie opozície s SMK    Čítaj na www.kdh.sk


Poslanec Európskeho parlamentu na Gymnáziu v Bytči
090110, pw
Poslanec Európskeho parlamentu MUDr. Miroslav Mikolášik v piatok 9. januára 2009 navštívil Gymnázium v Bytči. Obsahom návštevy bolo stretnutie so študentmi Gymnázia o problematike fungovania Európskej únie a ďalších európskych inštitúcií. Na stretnutí sa zúčastnili aj člen rady KDH Ing. Jaromír Janiš a predseda OC KDH v Bytči Ing. Peter Weber.


R O K        2008

Predseda KR a predseda KP KDH-OKS pri ŽSK, informovali o stave v ŽSK
081213, TO KR KDH v ŽK
Krajská rada na svojom zasadnutí rokovala dianí v ŽSK, voľbách do EP a ŽSK v roku 2009. Predseda Blanár predložil na rokovanie do komisií rozpočet na rok 2009. Rozpočet nie je prehľadný a detailný, no i napriek tomu vidia poslanci neprofesionálny prístup k jeho zostaveniu. Jeden príklad: Nákup štyroch kosačiek z úveru za 400000,- Sk. Gymnázium v Žiline na Varšavskej ceste už jednu novú má, "zrejme gymnázium bude podnikať v kosení trávy".
Určite by vedeli pracovníci zariadení, ktorých zriaďovateľom je ŽSK peniazie využiť účelnejšie, keby pracovníci úradu s nimi komunikovali a rozpočet by odrážal ich reálne potreby.
Kandidáti na poslancov M.Fronc a M.Mikolášik predstavili svoje pohľady na kampaň a deklarovali vzájomne koordinovaný postup v kampani v rámci žilinského kraja.


Predsedom KPMaRS sa stal primátor Ružomberka M.Slašťan
081127, TO KR KDH v ŽK
Podpredseda KDH pre samosprávu Pavol Tarcala zvolal na 27.11.08 zasadnutie Rady KPMaRS do Ružomberka. Rada KPMaRS schválila novelizáciu stanov a zvolila nového predsedu Michala Slašťana primátora Ružomberka.
Zaoberala sa aj postavením zástupcov KDH v samospráve a odporučila spoločný postup na každej úrovni. Hovorilo sa o problémoch pri presune kompetencií na samosprávu /kompetencie prichádzajú, ale finančné prostriedky zaostávajú/. Je potrebné nájsť riešenie ako znížiť náklady pri žiadostiach na projekty ak sú neúspešné /príklad z Poľska: časť dokladovania a vysporiadania až po predbežnom schválení/. Pri financovaní prostredníctvom projektov sú malé obce diskriminované. Výzvy boli zatiaľ len pre školstvo, SR v čerpaní zaostáva. Pri realizácii nájomných bytov je negatívnym prvkom stanovená maximálna plocha výmery. Jedným z možných pôsobení našich zástupcov a presadzovanie záujmov je aj prostredníctvom ZMOSu.


V Turčianských Tepliciach rokoval Okresný snem
081123, TO KR KDH v ŽK
V sobotu 22.11.08 sa uskutočnil Okresný snem KDH v Turčianskych Tepliciach. Rokovanie Okresného snemu obohatili informáciami hostia: poslanci EP A.Záborská a M.Mikolášik, poslanec NR SR D.Lipšic, poslanec ŽSK P.Belica a krajský tajomník Ľ.Šteiniger. Informácie boli podnetom k diskusii, dikusné príspevky sú jedným z podnetov k realizovaniu kresťanskej politiky na úrovni kraja, štátu i Európy.
Vo voľbách predstaviteľov v okrese sa predsedom stal Jozef Kováč a za podpredsedov boli zvolení Daniel Baťka a Marcela Machilová.


Výmenné lístky opäť v parlamente
081118, kt
Čítaj na www.kdh.sk


KDH si pripomenulo výročie 17. novembra 1989 aj v Žiline a Ružomberku
081118, TO KR KDH v ŽK
Dopoludnia 17.11.08 si položením venca a zapálením sviec pri Pamätníku obetí komunizmu v Žiline podpredseda KDH Martin Fronc s ďalšími členmi KDH pripomenuli obeti totalitného režimu a 17.november 1989 ako významný medzník v boji za slobodu. Slobodu, ktorú mnohí mladí berú ako samozrejmosť.
Podvečer si výročie novembra pripomenul M.Fronc a krajský tajomník KDH Ľ.Šteiniger spolu s primátorom mesta M.Slašťanom, J.Milanom okresným predsedom KDH v Ružomberku a ďalšími predstaviteľmi KDH v Ružomberku pri Súsoší Slobody zapálením sviečok.
Nežná revolúcia v novembri v roku 1989, zosobňuje pád totalitného komunistického režimu. Ako svetlý príklad okolitým krajinám, významným spôsobom zviditeľnila vo svete Československo ako vysoko kultivovanú spoločnosť s uvedomelými občanmi, a s totalitnou vládou schopnou samoreflexie. Uskutočnil sa prevrat v demokratickú spoločnosť, ktorý nám mohol závidieť celý svet.
O spomienke v Bratislave čítaj na www.kdh.sk


Zasadnutie Okresnej Rady KDH Bytča 13.11.2008.
081117, TO KR KDH v ŽK
Na úvod zasadnutia okresnej rady v Bytči odovzdal podpredseda KDH Martin Fronc za súťaž „Naj rodinná dovolenka“ , ktorú osobne organizoval, slečne Lucke Jantákovej z Bytče mimoriadnu cenu. Ďalšími bodmi zasadnutia boli informácie z predsedníctva KDH a vnútropolitická situácia, ktorú predniesli už spomínaný podpredseda KDH Martin Fronc spolu s ďalším hosťom členom predsedníctva KDH Petrom Bobulom. V rámci prípravy okresného centra KDH v Bytči na nadchádzajúce voľby do samosprávneho kraja určili zoznam kandidátov do VÚC za okres Bytča a odporúčanie pre kandidatúru na predsedu VÚC. V rámci diskusie okrem už spomínaných tém rezonovala príprava na už tradičný Reprezentačný ples KDH, ktorý sa uskutoční 7.2.2009 v KD Bytča.


Zasadala krajská rada Klubu predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy /KPMaRS/.
081113, TO KR KDH v ŽK
Na 12.11.2008 podpredseda KDH Pavol Tarcala zvolal zasadnutie Krajskej rady KPMaRS. Zasadnuite sa uskutočnilo v Medzibrodí nad Oravou, kde zástupcov z okresov privítal starosta obce Michal Janota, ktorý bol zvolený za predsedu krajskej rady KPMaRS. Za podpredsedu Ladislava Bevilaqvu. [ Viac ]


Zasadnutie zastupiteľstva ŽSK opäť v piatok, v rozpore s Rokovacím poriadkom.
081110, TO KR KDH v ŽK
Predseda ŽSK Blanár zvolal zastupiteľstvo na 7.11.2008 piatok. Riadne 23. rokovanie Zastupiteľstva ŽSK zvolal v rozpore s článkom 5 ods. 3 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva ŽSK.
Na porušenie Rokovacieho poriadku upozornil poslanec Pavlásek, ktorý dal k tomuto návrh uznesenia a predseda nedal o ňom hlasovať. Pavlásek: "Podľa môjho presvedčenia použil formálnu obštrukciu na to, aby sa vyhol hlasovaniu o uznesení, bol si zrejme vedomý nezákonného postupu a "tvrdej" reakcie zastupiteľstva prijatým uznesením. [ Viac ] [ Hlasovanie ]


Stanovisko KDH k zvoleniu prezidenta Baracka Obamu
081108, kt
Čítaj na www.kdh.sk


STV nesmie byť vládne, ale verejnoprávne médium.
081108, kt
Čítaj na www.kdh.sk


KDH navrhuje zriadiť fond na obmedzenie energetickej chudoby.
081108, kt
Čítaj na www.kdh.sk


Zasadnutie zastupiteľsva ŽSK v piatok 31.10.2008.
081103, TO KR KDH v ŽK
Predseda ŽSK zvolal zasadnutie zastupiteľstva na piatok poobede 14.30 hod. 31.10.2008. Deň pred sviatkom Všetkých svätých a dva dni pred Pamiatkou zosnulých. V ten deň boli mnohí už odcestovaní, aby navštívili hroby svojich blízkych, ak sa chceli zúčastniť na zasadnutí, museli svoje návštevy prerušiť. [ Viac ] [ Hlasovanie ]


Rokovanie KDH na Liptove.
081027, TO KR KDH v ŽK
27.10.2008 sa v Ružomberku uskutočnilo viacero rokovaní orgánov KDH. Stretli sa starostovia za KDH s predsedom KDH Pavlom Hrušovským. Študenti Gymnázia diskutovali s Danielom Lipšicom o trestnom práve a jeho zmenách. Predsedníctvo KDH a ďalší členovia KDH z kraja si uctili pamiatku černovských martýrov položením vencov k pamätníku, pred svojim rokovaním. Poobede rokovala v Černovej aj Okresná rada OC KDH v Ružomberku, ktorá svoje rokovanie ukončila návštevou pamätníka a položením venca. V tradícií zasadnutia predsedníctva v Černovej a pripomenutia si udalostí v Černovej spred viac ako 100 rokov bude KDH pokračovať aj v budúcnosti, informoval predseda KDH Hrušovský.


Hrušovský: Hlasovanie ministra Kubiša v Rade Európy jasne hovorí, že Fico klamal Cirkev i voličov
081027, kt
Čítaj na www.kdh.sk


Stretnutie v Liptovských Sliačoch.
081027, TO KR KDH v ŽK
25.10.2008 v Liptovských Sliačoch si KDH´áci pripravili Batôžkové posedenie pre členov a sympatizantov KDH. Príjemné posedenie pri hudbe poctili svojou návštevou hostia, podpredseda KDH Martin Fronc a krajský tajomník Ľubomír Šteiniger. O dobrú náladu sa postarali viaceré miestne folklórne hudobné zoskupenia. Za toto milé podujatie treba poďakovať Š.Likavčanovi, R.Salákovi, starostovi obce J.Ondrejkovi a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.


Ďalší snem v kraji potvrdil doterajšieho predsedu
081018, TO KR KDH v ŽK
V piatok 17.10.2008 sa uskutočnil Okresný snem OC KDH v Martine. Účasť delegátov cez 70% dokázala, že aj na Turci je KDH pevné. Je už tradíciou v tomto roku, že snemy sú volebné. Predsedom sa opäť stal Peter Belica a za podpredsedu bol zvolený Michal Kráľ. Svojou účasťou podporili snem aj podpredseda KDH Martin Fronc, člen predsedníctva Albín Viater, asistent ústredného tajomníka Peter Socher a krajský tajomník Ľubomír Šteiniger. Podľa M.Fronca v budúcoročných voľbách do EP, ide hlavne o úspešný výsledok pre KDH. Úspech jednotlivých kandidátov je druhoradý.


Celoslovenské kolo mladých v Bratislave
081017, kt
Víťazné družstvo mladých Žilinského kraja v halovom futbale sa zúčastnilo celoslovenského kola, ktoré sa odohralo 4.10.2008 v Bratislave . Zúčastnili sa družstvá 7 krajov, ktoré hrali v dvoch skupinách. V skupine A zvítazilo družstvo Bratislavského kraja pred Nitrianskym krajom. V skupine B sa vítazom stal Trnavský kraj, pred Žilinským.
Semifinálové stretnutie o 3. miesto zohrali druhí v skupinách: Nitriansky kraj - Žilinský kraj s výsledkom 4 : 5. Vo finále sa stretli vítazi skupín: Bratislavský kraj – Trnavský kraj 4 : 2.
Konečné poradie: 1. Bratislavský kraj, 2. Trnavský kraj, 3. Žilinský kraj, 4. Nitriansky kraj, 5. Banskobystrický kraj, 6. Trenciansky kraj a 7. Prešovský kraj.
Družstvo z Dolného Kubína, ktoré obsadilo tretie miesto blahoželáme. Na odovzdávaní cien sa zúcastnili aj poslanci NR SR Pavol Abrhan a Stanislav Kahanec.


Ľuboš Stríž staronový predseda OC KDH v Čadci
081009, kt
Predsedajúci Ľubomír Potočiar privítal hostí, predsedu KDH Pavla Hrušovského, člena predsedníctva Petra Bobulu, krajského predsedu Milana Guru a krajského tajomníka Ľubomíra Šteinigera. Jedným z bodov rokovania boli aj voľby. Okresný snem potvrdil na funkcii predsedu Ľuboša Stríža, podpredsedami sa stali František Prívara, Agnesa Hadrabová a Jozef Golis. Predseda vo svojom príhovore vyzval delegátov k otvorenej a úprimnej diskusii. Záujem o dianie v KDH zo strany delegátov bol veľký, čomu nasvedčuje aj fakt, že delegáti a hostia Okresného snemu KDH sa rozišli až po 21. hodine. Poďakovanie za dobrý priebeh snemu patrí klubu v Čiernom pod vedením starostu Pavla Gomolu.


Ladislav Štefanec potvrdený na predsedu OC KDH v Žiline
081009, kt
Tak ako každý Okresný snem v tomto roku aj žilinský bol volebný. Na funkcii predsedu ostal Ladislav Štefanec, za podpredsedov boli zvolení Peter Belinský, Ladislav Gabčo, Drahoslava Pagáčová. Hostia M.Fronc a D.Lipšic priblížili vnútropolitickú situáciu, ktorá rozprúdila živú diskusiu čo je správne a ako ďalej pokračovať, čím osloviť ľudí okolo nás. Že bol záujem o dianie v KDH a na politickej scéne svedčí i takmer päť hodín rokovania.


Fronc: Mikolaj nemôže mlčať!
081009, kt
Čítaj na www.kdh.sk


Aj po Okresnom sneme v Snežnici je vedenie okresu nezmenené
081006, kt
V nedeľu 5.10.2008 sa v Snežnici konal Okresný snem OC KDH Kysucké Nové Mesto. Po dvoch rokoch je opäť potvrdené minulé vedenie okresu. Predsedom sa stal Rudolf Macúš a za podpredsedov boli zvolení Ján Pokrivka, Štefan Richtárik a Anna Šteinigerová. Vízie a kroky vedenia hnutia predstavili hostia Martin Fronc a Peter Bobula. [ Viac ]


Hazardná politika Žilinského samosprávneho kraja
081006, kt
Zámer predsedu ŽSK obnovovať vozový park prostredníctvom úveru je veľmi jednoduchý, ale je aj vysoko riskantný z pohľadu úverového zaťaženia samosprávneho kraja. Peniaze, ktoré do obnovy vložila banka, bude totiž potrebné v budúcnosti vrátiť. [ Viac ]


Ministerstvo zdravotníctva nemá koncepciu ani po výmene ministra
081004, kt
Čítaj na www.kdh.sk


KDH vyzýva vládu, aby nezhoršovala konkurenciescopnosť Slovenska
081004, kt
Čítaj na www.kdh.sk


Jednotkou na kandidátke KDH do EP bude Martin Fronc
080927, kt
Rada KDH sa na svojom zasadnutí 27.9.2008 zaoberala okrem vnútropolitickej situácie aj zostavovaniu kandidátky do EP. V prvom kole boli navrhnutí traja kandidáti podpredseda KDH pre zahraničnú politiku M.Fronc a poslanci EP A.Záborská a M.Mikolášik. Po emotívnych vystúpeniach kandidátov s výrazným náskokom 67 hlasov sa jedničkou stal M.Fronc. Podľa Fronca nejde o osoby, ale o KDH a jeho postavenie v spoločnosti. Ako poslanec EP chce podporovať zachovanie suverenity SR, napr. v oblasti daňovej politiky, odvodov, kultúrno etických otázkach, ... Žilinský kraj bol v návrhoch úspešný, na kandidátke má dvoch kandidátov Martina Fronca a Miroslava Mikolášika.
Výsledné poradie kandidátky do EP:
1. Martin Fronc
2. Ján Hudacký
3. Anna Záborská
4. Miroslav Mikolášik
5. Ján Vančo
6. Peter Lenč
7. Roman Adamčík

O ôsmom a ďalších miestach rozhodne budúca Rada KDH.


V Bytči sa stal Peter Weber opäť predsedom Okresného centra
080927, kt
Na Okresnom sneme OC KDH v Bytči, ktorý sa konal 26.9.2008 bolo zvlené nové vedenie okresu. Za predsedu bol potvrdený opäť Peter Weber. Za podpredsedov boli zvolení Pavol Chvalnik, Mária Bačikovská, Elena Sadloňová a Jozef Hanulík. V kontrolná komisia bude pracovať opäť v zložení Vladimír Gábriš, Kamila Mešová a Štefan Frolo. Snem sa zaoberal aj prípravou do budúcoročných volieb zastupiteľstva ŽSK a diskutovalo sa tiež o probléme regulácie starého koryta Váhu, nakoľko úsek Bytča – Predmier – Plevník je ohrozený záplavami.


Brocka: Finančné trhy sa ukľudňujú, slovenská vláda stráca rozum!
080927, kt
Čítaj na www.kdh.sk


Harabin musí dostať „červenú kartu“
080927, kt
Čítaj na www.kdh.sk


Celoslovenská púť kresťanských demokratov v Levoči
080903, kt
Už sa stalo tradíciou, že v poslednú augustovú nedeľu putujú KDH-áci z celého Slovenska na najstaršie pútne miesto východného Slovenska v Levoči. Tak aj tento rok sa uskutočnil už deviaty ročník putovania na Mariánsku horu. Zo Žilinského kraja sme prišli autami i autobusom.
[Viac]


Popoludnie s KDH v areáli futbalového ihriska v Radoli
080802, kt
V sobotu 2.8.208 od 7.00 hog.od rána sa varil guláš pod taktovkou predsedu OC KDH p.Macúša a hlavného kuchára p.Prievozníka.
Traja turisti zdolali aj cestu ku kaplnke a späť, ktorá je postavená nad Snežnicou. Unavení a zmorení lúčmi slnka sa vrátili na Radoľské ihrisko, kde sa posilnili dobrým gulášom. [ Viac ]


Najvyšší vrchol Nízkych Tatier Ďumbier zdolaný už 18.krát
080727, kt
Ako aj v minulých rokoch v posledný júlový víkend, tak aj tento sa uskutočnil výstup Kresťanskodemokratickej mládeže /KDMS/ pod záštitou predsedu KDH Pavla Hrušovského na najvyšší vrchol Nízkych Tatier Ďumbier.
[ Viac ]


Výstup na Bralovú skalu v Sklenom 826m
080724, kt
V sobotu ráno 19.7.2008 sa začali schádzať účastníci výstupu v základnom tábore, ktorý bol pred bytovkou predsedníčky OC KDH v Turčianskych Tepliciach Márie Ivaničovej. Po krátkom občerstvení a príhovore pani Ivaničovej a poslanca EP M.Mikolášika sme sa vybrali smerom k Bralovej skale, okolo futbalového ihriska. [Viac]


Reakcia Daniela Lipšica na vyhlásenie Róberta Fica k stretávaniu sa člena vlády s osobami podozrivými z tresnej činnosti
080720, kt
Čítajte na www.kdh.sk


Regulácia cien energií – slabosť, či sila Ficovej vlády
080720, kt
Čítaj na www.kdh.sk


Mikolášik: Lisabonskú zmluvu nemožno resuscitovať
080626, kt
Za Lisabonskú zmluvu v EP nehlasoval a nesúhlasí s jej oživovaním po írskom "nie". Únii totiž hrozí, že sa takýmito pokusmi zdiskredituje, hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik. Viac ...


Vystúpenie Hrušovského v Európskom parlamente
080617, kt
Záznam z vystúpenia predsedu KDH Pavla Hrušovského v Európskom parlamente dňa 10.6.2008. Video 48,8 MB


Zasadnutie Rady KDH v Prešove
080617, kt
Rada KDH zasadala 14.júna 2008 v Prešove, zaoberala sa dvojročným pôsobením vlády, rodinnou politikou, prijala unesenie k referendu v Írsku, k voľbám do EP. Viac ...


Konferencia "Viac pre rodinu" v Pálffyho paláci organizovana s podporou Nadacie Konrada Adenauera, Nadacie Antona Tunegu a s podporou poslanca EP Miroslava Mikolasika.
080617, ls
Konferencie "Viac pre rodinu" sa zúčastnili aj zástupcovia zo Žilinského kraja. Je dôležité problémy poznať, hovoriť o nich, podeliť sa o skúsenosti a najdôležitejšie je realizovať ich v praxi. Konferenciu otvoril A.Kramara, ktorý účastníkom na príklade štúdia na škole pripomenul , že každý problém je vnímaný z viacerých uhlov pohľadu /žiaka, vyučujúceho/, avšak treba hľadať optimálne riešenie. Moderoval B.Rajčáni. Viac ...


Európske dni KDH v Kremnici pod záštitou Miroslava Mikolášika poslanca EP
080617, ls
V dňoch 6. a 7. júna sa v hoteli Golfer v krásnom prostredí mesta Kremnica uskutočnili Európske dni KDH. Uvedeného stretnutia sa na pozvanie poslanca EP Miroslava Mikolášika zúčastnili hostia z celého Slovenska. Účastnici sa stretli s poslancami EP M.Mikolášikom a A.Záborskou, ako aj predsedom hnutia P.Hrušovským a podpredsedami KDH M.Sabolovou, M.Froncom a J.Brockom. Diskutovalo sa o význame EÚ pre Slovensko, ako zmierniť negatívne dopady pri zavedení eura, ...


V Ružomberku sa 13.júna 2008 uskutočnilo stretnutie starostov a primátorov zvolených za KDH v obciach Žilinského kraja.
080617, kt
Sekretár pre regióny KDH, člen predsedníctva KDH a primátor Bratislavy, Andrej Ďurkovský zvolal pracovné stretnutie starostov a primátorov zvolených za KDH v Žilinskom kraji do Ružomberka. [ Viac ]


Poslanci SDKÚ v ŽSK zabudli na svoje predvolebné sľuby a sklamali voličov pravicovej koalície.
080606, TO KR KDH v ŽK (Tlačová správa z Krajskej rady)
Krajská rada /KR/ KDH v Žilinskom kraji vyzýva SDKÚ-DS na plnenie „Dohody o volebnej koalícii“ a „Spoločnom postupe po voľbách do ŽSK“ uzatvorenej pred voľbami do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja /ŽSK/ v roku 2005. To je jeden z výstupov rokovania žilinskej Krajskej rady, ktorá sa uskutočnila 29.mája 2008 v Radoli. Viac ...   


Nové vedenie v Dolnom Kubíne.
( 26.05.08 LuS )
V nedeľu 26.05.2008 na okresnom Sneme KDH v DK si deligáti zvolili na dvojročné obdobie nové vedenie okresu. Predsedom sa stal Zdenko Kubáň, starosta z Malatinej, jeho podpredsedami budú páni Škvarka, Paluga a Lakoštík.
Snem vyjadril znepokojenie nad bezdôvodným odvolaním 65 riaditeľov sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.    [ Foto ]


Ďakovná sv. omša podnikateľov v Žiline.
( 12.05.08 LuS )
V nedeľu 04.05.2008 v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline bola ďakovná sv.omša podnikateľov, manažérov, zamestnávateľov a zamestnancov, Viac ...     [ Foto ]


Zlučovanie domovov dôchodcov DSS Hrabové.
( 06.05.08 PeW )
Reakcia poslanca Žilinského samosprávneho kraja Petra Webera na zlučovanie Domovov sociálnych služiev /DSS/. Prevzaté z MY ŽILINSKÉ NOVINY    Viac ...


Stretnutie Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov, 26.4.2008 v Bielom Potoku.
( 27.04.08 LuS )
V peknom prostredí Penziónu pod Vlkolíncom v Bielom Potoku pri Ružomberku sa uskutočnilo stretnutie lekárov a zdravotníkov žilinského a banskobystrického kraja. Záštitu nad rokovaním zväzu mal poslanec EP MUDr. Miroslav Mikolášik. [www.mikolasik.sk]
Zúčastnených privítal a rokovanie otvoril predseda zväzu Doc. MUDr. Ján Porubský CSc. Predstavil činnosť a zámery zväzu. Na programe stretnutia bol rozobraný aktuálny stav zdravotníctva, hovorilo sa o expertoch KDH a o potrebe inštitútu rodinného lekára. V diskusii hovorili o komplexnom hodnotení pracovníkov v zdravotníctve a o dôležitosti priniesť nové témy a tie jednoduchou formou odkomunikovať s verejnosťou.
Jednou zo zaujímavých časti diskusie bola aj výmena vzájomných praktických skúsenosti. Zúčastnení deklarovali potrebu užšej spolupráce zväzu s PR KDH. Predseda zväzu informoval o pripravovanom celoslovenskom sneme Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov, ktorý sa uskutoční pravdepodobne 31.mája 2008.
Stretnutie ukončil predseda zväzu. Poprial veľa úspechov a poďakoval za účasť na stretnutí.


Zasadalo zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja /ŽSK/. Časť poslancov SDKÚ pomohla pri čistení 65 riaditeľských postov k 30.4.2008, pod taktovkou predsedu Blanára. [HLASOVANIE]
( 23.04.08 TO KR KDH v ŽK )
22.4.2008 sa uskutočnilo riadne zasadnutie poslancov ŽSK. Na návrh predsedu Blanára, bez rokovania v komisiách bol zaradený bod programu, ktorý umožnil plošne odvolať 65 riaditeľov zariadení, ktoré sú v pôsobnosti ŽSK /v sociálnej oblasti, kultúre a zdravotníctve/.    Viac ...


12.04.2008 sa uskutočnil futbalový turnaj o pohár predsedu KDH. Krajské kolo pod záštitou podpredsedu KDH a poslanca NR SR Martina Fronca.
( 19.04.08 TO KR KDH v ŽK )
V Liptovských Sliačoch sa stretli mladí zo šiestich okresov Žilinského kraja pri futbalovom zápolení o postup na celoslovenský turnaj o pohár predsedu KDH. Prvé miesto a postup si vybojovali hráči družstva z Dolného Kubína. Martin neobhájil prvenstvo    Viac ...


25.03.2008 sme si pripomenuli 20.výročie Sviečkovej manifestácie.
( kt )
Cca 100 členov a sympatizantov KDH zo Žilinského kraja sa zúčastnili na spomienke udalostí z pred 20.rokov. Boli sme na Slávnostnej bohoslužbe, po skončení ktorej sme išli vo sviečkovom sprievode na Hviezdoslavovo námestie ku kostolu Notre Dame, kde sme boli prítomní na odhalení pamätníka. Potom niektorí účastníci autobusového zájazdu boli na Hlavnom námestí na koncerte a niektorí na Rybnom námestí, kde sa stretli s ďalšími účastníkmi a spoločne sa modlili.
Sviečková manifestácia je významným medzníkom v zlome komunistického režimu, bol to jeden z prvých krokov k pádu štyridsaťročnej totality. Manifestácia bola tichým protestom veriacich so sviečkou v ruke a modlitbou na perách za náboženské slobody a dodržiavanie ľudských práv. Za vymenovanie katolíckych biskupov v neobsadených diecézach na Slovensku a úplnú náboženskú slobodu.
Studený vietor a zima počas osláv nám pripomenul odhodlanie priamych účastníkov Sviečkovej manifestácie. Pred 20.rokmi nepriazeň počasia ešte doplnila polícia kropiacimi autami, vodnými delami, obuškami, ... Nadšení prežitými zážitkami a spomienkami sme z Bratislavy odišli po 20.00 hodine.


10.03.2008 stretnudie s vedením KDH v Žilinskom kraji.
( kt )
V Likavke sa uskutočnilo stretnutie predsedov klubov KDH, členov okresných rád v Žilinskom kraji s vedením KDH. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých okresov v Žilinskom kraji /cca 120 ľudí/.  Viac ... ,  [ foto ]


28.02.2008 VYHLÁSENIE Krajskej rady KDH v Žilinskom kraji.
( kt )
Krajská rada KDH v Žiline sa pripája k stanovisku vedenia strany prezentovanému na tlačovej konferencii z 21.2.2008 a vyjadruje podporu vedeniu KDH pod vedením predsedu hnutia Pavla Hrušovského a zachovaniu jednoty Kresťanskodemokratického hnutia.


22.2.2008 Rokovala Okresná rada v Námestove.
( kt )
Členovia Okresnej rady v Námestove zobrali na vedomie vystúpenie poslancov NR SR V.Palka, P.Minárika, R.Bauera a F.Mikloška z KDH. Okresná rada prijala uznesenie. ktorým podporila vedenie Kresťanskodemokratického hnutia na čele s Pavlom Hrušovským. Okrem inýhe sa Okresná rada zaoberala aj prípravou Okresného Snemu, ktorý sa bude konať 20.4.2008.  


19.2.2008 Zastupiteľstvo VÚC Žilina.   Stanovisko P.Webera.  
( kt )
Na zasadnutí zastupiteľstva ŽSK som predkladal dva zásadné pozmeňujúce návrhy k všeobecným záväzným nariadeniam ŽSK a to v oblasti kultúry a v oblasti rozvoja vidieka. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií  Viac ...


22.1.2008   Byty, či hala?       Reakcia poslanca MZ v Bytči P.Webera
( kt )
V decembri 2006 som sa stal poslancom MZ v Bytči. Občania nás volili aj na základe  priorít v našich programoch. Môj volebný program je verejne známi a mojím cieľom  bolo a je jeho napĺňanie. Mimochodom prvým bodom je výstavba nájomných bytov,  druhým sociálne zariadenie pre starších ľudí a tretím   Viac ... PLESY
- 12.01.2008 v Bytči
- 19.01.2008 v Liptovskom Hrádku
- 26.01.2008 v Ružomberku
- 01.02.2008 v Nitre - celoslovenský kontakt
- 02.02.2008 v Martine

R O K        2007

18.12.2007   Zasadalo Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja.
( kt )
Naši poslanci pred zastupiteľstvom zaspievali Tichú noc a ďalšie vianočné koledy, za doprovodu harmonikára a poslanca Petra Belicu. Aktívnym prístupom   ... viac


14.12.2007   Stretnutie primátorov a starostov za KDH v Žilinskom kraji.
( kt )
V Obecnom dome v Tepličke nad Váhom sa 14.12.2007 stretli primátori a starostovia, ktorí boli zvolení v tomto volebnom období za KDH, alebo s podporou KDH. Stretnutie zorganizoval podpredseda KDH Pavol Tarcala a krajský tajomník Ľubomír Šteiniger.
Úvodný príhovor mal podpredseda KDH Martin Fronc. Nasledovalo pracovné stretnutie so zástupcami Progresitu, ktorí priblížili program LEADER, ktorý bol hlavným bodom rokovania.


27.10.2007   Predsedníctvo KDH v Černovej prijalo vyhlásenie.    ... viac
( kt )


27.10.2007   Batôžkové posedenie v Liptovských Sliačoch.
( kt )
V kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch sa po sv.omši stretli obyvatelia obce na tradičnom "Batôžkovom posedení", kde sa pripravili na nedeľňajší ODPUST. Prítomných všetkých vekových kategórií prišli pozdraviť A.Stanko, A.Viater členovia predsedníctva KDH a Ľ.Šteiniger krajský tajomník. Na posedení, ktoré zorganizovali KDK a obec, bola predstavená štúdia nového námestia.


11.10.2007    Návšteva poslanca Európskeho parlamentu Gymnázia v Žiline.
( Gabčová )
Na pôdu gymnázia Kráľovnej pokoja zavítal poslanec Európskeho parlamentu, pán Miroslav Mikolášik. Po krátkom stretnutí s riaditeľkou Gregorovou a profesorským zborom zamieril na diskusiu so študentmi. Čakalo ho takmer 120 študentov.  ... viac,


02.10.2007   Za spravodlivú sociálnu politiku.
( KDH )


02.10.2007   Nedovoľme meniť podmienky II. piliera dôchodkového poistenia.
( Šteiniger )
Po celom Slovensku bola spustená petícia na ochranu II.piliera dôchodkového poistenia. Nenechajme si siahnúť svoje na úspory a podporme petíciu. Vyplnené petičné hárky zašlite alebo prineste osobne na adresu Krajské centrum KDH, Predmestská 12, 01001 Žilina.
P E T Í C I A , zaujímavé stránky  www.tomanovejpes.sk.


29.09.2007   Celoslovenské kolo mladých v minifutale vyhralo družstvo z Petržalky.
( OC KNM )
Dňa 29.9.2007 sa v Mestskej športovej hale v Kysuckom Novom Meste odohral turnaj mladých v minifutbale. Zastúpenie mal každý kraj   ... viac,   [ foto ]


23.09.2007   Fero Mikloško kapitánom futbalovej jedenástky v Staškove.
( Potočiar )
Dňa 23.9.2007 sa v obci Staškov konalo popoludnie s KDH, ktorého vyvrcholením bol futbalový zápas medzi seniormi  ... viac,   [ foto ]


18.09.2007   Žilinský samosprávny kraj /ŽSK/ - pomeru hlasov
( SME )
Pri hlasovaní v zastupiteľstve ŽSK sa zmenil pomer síl, odvolávanie z komisii.  ... viac


18.09.2007   Je každá iniciatíva apriori podozrivá, len preto, lebo sa spája s cirkvou?
( Weber )
Vyjadrenie ku existencii Cirkevného centra voľného času (CVČ) v Bytči, ako reakcia na článok v ŽN dňa 10.9.2007.  ... viac


12.09.2007    Dôvodová správa k postupu klubu poslancov KDH.
( Pavlásek )
Dôvodová správa k bodom Programu Zastupiteľstva ŽSK 4.9.2007 (Zákon 302/2001, novela a jej vplyv na RP Zastupiteľstva a RP komisií)  ... viac


12.09.2007    Napíš svojmu premierovi, napíš svojej DSS-ke
( KDH )
KDH štartuje akciu „Napíš svojej DSS-ke, napíš svojmu premiérovi“.  Informovali o tom na tlačovej konferencii predseda KDH  ... viac  / text listov/


04.09.2007    Tlačová správa KP KDH V Zastupiteľstve ŽSK
( Pavlásek )
Koalíciu KDH-SDKÚ-DS v Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja opustili poslanci za SDKÚ-DS, spojili sa so Smerom-SD  ... viac


01.09.2007    Futbalový turnaj o PUTOVNÝ POHÁR vyhralo mužstvo KDH
( Šteiniger )
Už tradične 1. septembra sa politické strany v Žiline stretávajú pri futbalovom zápolení z príležitosti sviatku Dňa ústavy Slovenskej republiky. Tohto ročníka  ... viac


03.08.2007    32.PODROHÁČSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI ZUBEREC-BRESTOVÁ
( Šteiniger )
Otvorenia Podroháčských folklórnych slávnostiach sa v Oravskom bielom Potoku zúčastnil aj podpredseda KDH Martin Fronc. V krátkom príhovore pozdravil  účastníkov a vyzdvihol udržiavanie už 32. ročnej tradícii. Pozrel si vystúpenie domácich súborov z Oravy a ďalších zo Slovenska ako i z Belgicka, Ukrajiny. Nenechal si ujsť ani vystúpenie súboru STAVBÁR zo Žiliny.


02.08.2007    Vyhlásenie predsedníctva OC v Námestove
( Viater )
V Oravskej Lesnej zasadalo predsedníctvo OC KDH v Námestove, spoločne s predsedami a podpredsedami OC KDH Tvrdošína a Dolného Kubína.  ... viac


27.07.2007    Výstup mladých na Ďumbier pod záštitou predsedu KDH
( Šteiniger )
Na výstupe na vrchol Ďumbieru vystúpili aj zástupcovia Žilinského kraja z Turca a Kysúc. Už v piatok mladí zo Slovenska zapĺňali stanový tábor. Stanový tábor bol ukončený v nedeľu doobeda. Príjemnú atmosféru môžu potvrdiť mladí i starší účastníci z celého Slovenska.   ... viac


23.06.2007    RADA KDH V TRENČÍNE DOPLNILA PREDSEDNÍCTVO
( Šteiniger )
V sobotu sa uskutočnila Rada KDH v Trenčíne, na ktorej bolo doplnené predsedníctvo. Zvolení boli   ... viac


16.06.2007    SNEM KDH V PREŠOVE
( Šteiniger )
V sobotu sa uskutočnil Snem KDH v Prešove, na ktorom prebiehali voľby predsedu a podpredsedov KDH   ... viac


07.06.2007    DETI DEŤOM v Kysuckom Novom Meste /KNM/
( Šteiniger )
V Kysuckom Novom Meste sa uskutočnil kultúrny program DETI DEŤOM, ktorý podporilo KDH v KNM. V programe sa predstavili deti a žiaci  ... viac


19.05.2007   Turnaj v minifutbale v Dolnom Kubíne
( Šteiniger )
V sobotu sa uskutočnil futbalový turnaj v Dolnom Kubíne, ktorého zúčastnili zástupcovia mladých zo Žiinského kraja.   ... viac


14.05.2007   Deň matiek v Kysuckom Novom Meste
( Šteiniger )
V nedeľu klub KDH v Kysuckom Novom Meste rozdával už tradične matkám karafiáty k ich sviatku.


19.04.2007   Nový krajský predseda v Žiline
( Šteiniger )
Vo štvrtok zasadala Krajská rada KDH v Žiline. Jedným z bodov programu, boli voľby predsedu a podpredsedov   ... viac


25.08.2007 Odpoludnie s KDH v Hliníku pri Bytči okres Bytča
25.08.2007 Výstup na Bralovu skalu o 10:00 hod z obce Sklene /stretnutie na ihrisku,
                   spoločný výstup na Bralovu skalu, opekačka/ organizuje OC TT.
26.08.2007 ÔSMA celoslovenská PÚŤ KRESŤANSKÝCH DEMOKRATOV v Levoči
                   o 14.30 na Mariánskej hore - srdečne Vás pozývame
03.07.2007 sa uskutočnilo zasadnutie predsednictiev Oravy v Oravskej Lesnej
12.06.2007 v Snežnici o 16.30 Krajská rada - situácia vo VÚC
 
SNEMY
  16.5.2007 o 16.00    OC Žilina Dom kultúry v Terchovej 
    4.5.2007 o 16.00   OC Dolný Kubín          
  29.4.2007 o 14.00    OC Kys.Nové Mesto
  28.4.2007 o  9.30     OC Ružomberok
  28.4.2007 o 08.30    OC Tur. Teplice
  27.4.2007 o 17.00    OC Martin
  20.4.2007 o 16.00    OC Bytča
  21.4.2007 o 14.00    OC L.Mikuláš
  22.4.2007 o 14.30    OC Tvrdošín
  20.3.2007 o 16.00    OC Čadca
  25.3.2007 o 14.00 OC Námestovo
R O K        2006

  02.12.2006  Komunálne voľby
  17.06.2006  Parlamentné voľby. KDH získalo 14 poslancov / 191 443 hlasov, 8,31%/.
  17.06.2006  voľby do NRSR
  18.03.2006  krajské kolo mladých v minifutbale /Martin-Turany/
  04.03.2006  Rada KDH v Trnave
  11.02.2006  Rada KDH v Žiari na Hronom
  05.02.2006  Výhrada vo svedomí - text zmluvy
  28.01.2006  stretnutie súkromne hospodáriacich roľníkov SR v Ružomberku
  20.01.2006  v areáli NsP v Čadci odhalená "Pamätná tabuľa MUDr. Antona Neuwirtha"
  19.01.2006  Krajská rada v Ružomberku
ROK 2005

  26.11.2005  Voľby do VÚC. KDH získalo 22+1 poslancov 22+1 poslancov //kandidáti na poslancov//.
7.-8.10.2005  Zavíta do Žilinského kraja Vladimír Palko
  24.09.2005  Rada KDH zasadá v Bytči v Svadobnom paláci
                      Okresné centrum v Bytči pozvalo na svoje zasadanie Radu KDH do Bytče .
                      V sobotu privítali vedenie KDH a zástupcov celého Slovenka na svojom
                      rokovaní v Svadobnom paláci.
  28.08.2005  Púť v Levoči
  07.08.2005  Futbalový zápas v Starej Bystrici
  06.08.2005  športové odpoludnie v Radoli
  04.08.2005  podpísanie koaličnej dohody KDH, SDKÚ a DS pre voľby do VÚC ZSK
                      Vo štvrtok 4.8.2005 krajskí predsedovia strán KDH , SDKÚ a DS podpísali
                      koaličnú dohodu o spoločnom postupe strán pre voľby do VÚC.
                      Vzniknutá koalícia je dobrou alternátívov pre pravicových voličov.
                      Koaličnú dohodu podpísali za KDH Ján Kapala, za SDKÚ Ivan Harman
                      a za DS Alexander Slafkovský.
  25.06.2005  M.Fronc: Výsledky rezortu školstva vo volebnom období 2002 -2006
   ROK 2004

  03.04.2004  Prezidentské voľby I.kolo postúpil Mečiar a Gašparovič.
                      II.kolo 17.4.2004 zvíťazil Gašparovič 59,91% /1079592hlasov/.
                      Kandidát KDH František Mikloško skončil na 5.mieste s počtom hlasov 129414 6,51%.
  13.06.2004  Voľby do Európskeho pralamentu. KDH vo voľbách získalo troch kandidátov.
                      Zo Žilinského kraja uspel M.Mikolášik.
  27.03.2004  volebná kampaň F.Mikloška
  28.03.2004  volebná kampaň F.Mikloška
  10.03.2004  V.Palko: Hodnoty a pamäť
  09.03.2004  Minister školstva v Terchovej
  09.03.2004  o 16.00 predsedníctvo OC KDH v Žiline
  04.02.200404.02.2004  Vyhlásenie OC KDH v Žiline a poslancov za KDH v mestskom zastupiteľstve v Žiline
 
   ROK 2002

  20.-21.09.2002  Parlamentné voľby. KDH získalo 15 poslancov /237 202 hlasov, 8,25%/.
  06.-07.12.2002  Komunálne voľby.
 
ROK 2001

  01.12.2001  Voľby do VÚC Žilina.
 
  ROK 1999

  15.05.1999  Prezidentské voľby I.kolo, postúpil Mečiar a Schuster.
                      II.kolo 29.5.1999 zvíťazil Schuster 57,18% /1727481 hlasov/.
.: Zobraziť     : aktuálny mesiac   : všetko   : rok 2012   : rok 2011   : rok 2010   : rok 2009   : rok 2008   : rok 2007   : roky 2006-1999 :.

   Aktuality v regiónoch :     • Bytča, Kysuce, Žilina   • Orava   • Liptov   • Turiec  •