SLOVENSKO MOJE .

Vytlač stránku


 1. Slovensko moje, otčina moja,
     krásna si ako raj.
     Na tvojich horách nádhery trónia,
     v údolí šumí háj.
     Na tvojich holiach si spievali,
     otcovia naši pracovali.
     Slovensko moje, otčina moja,
     krásna si ako raj.

 2. Hej, mám otčinu ja ešte inú,
     kde večne vládne môj Boh a Pán.
     Tam si povolá, tam si privedie
     Pán Ježiš svojich zo všetkých strán.
     Tam zmiznú žiale aj náreky,
     tam budem bývať až na veky.
     Hej, mám otčinu ja ešte inú,
     kde večne vládne môj Boh a Pán.

 3. Kým ten čas príde, že sa to stane,
     chcem Bohu, vlasti žiť oddane.
     Blížnemu slúžiť a pravdu hájiť
     to heslom našim vždy musí byť.
     Vypočítavosť a strach zdolať,
    lásku a radosť vyžarovať.
    Kým ten čas príde, že sa to stane,    
    chcem Bohu, vlasti žiť oddane.