Anton Neuwirth – stručný životopis

 

Po absolvovaní Lekárskej fakulty UK v Bratislave bol r. 1946 promovaný na MUDr.Do r. 1953 prednášal na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach lekársku biochémiu, no za nemarxistickú výučbu a činnosť v spoločenstve Rodina bol pre údajnú „velezradu“ zatknutý a odsúdený na 12 rokov väzenia v Ilave a Leopoldove. Po amnestii r. 1960 pôsobil najprv ako odborný lekár v Žiline, neskôr sa stal primárom Oddelenia klinickej biochémie v Čadci, ktoré sám vybudoval. Popri povinnostiach lekára skúmal výskyt alkaptonúrie na Kysuciach a zozbieral tretí najväčší súbor tohto nevyliečiteľného ochorenia na svete. Vypracoval preň genetickú mapu (rodokmene), ktorá v značnej miere umožňovala odhaliť prenášačov a upozorniť ich na riziká pri uzatváraní manželstiev. Počas svojho pôsobenia položil základy pre zriadenie Nemocnice v Čadci, ktorá vznikla krátko po jeho preložení do Fakultnej nemocnice v Martine. Až do dôchodku r. 1989 sa podieľal na početných vedeckovýskumných prácach.

 

Od roku 1989 stal pri zrode kresťanskodemokratickej politiky na Slovensku – bol poslancom NR SR a čestným predsedom KDH. Publikoval a prednášal na témy z oblasti etiky, medicíny, aktuálnej politiky a duchovnej kultúry. V rokoch 1994-1998 bol prvým veľvyslancom SR pri Svätej stolici v Ríme.

Čestné funkcie, vyznamenania a medaily (stručný prehľad)

1992-1994      poslanec NR SR

1992-2000      predseda Paneurópskej únie na Slovensku

1993                Kandidát na úrad prezidenta Slovenskej republiky

1993                Čestný predseda KDH

1994-1998      veľvyslanec SR pri Sv. stolici, pri Sanmarínskej republike a pri Zvrchovanom Ráde maltézskych rytierov

 

Pribinov kríž I. triedy in memoriam (2005)

Veľkokríž Rytierskeho rádu Pia IX. (1996)

Veľkokríž Zvrchovaného Rádu maltézskych rytierov „Pro merito Melitensi“ (1998)

Zlatá medaila univerzity „Urbaniana“ v Ríme (1998)

Čestný doktorát (Dr. H. c.) Trnavskej univerzity (1998)

Čestné občianstvo mesta Košice (1998)

Zlatá medaila sv. Cyrila a Metoda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie za rok 1998 za pôsobenie v spoločenskej a kultúrnej oblasti

Zlatá medaila Slovenského červeného kríža za spoluprácu pri obnovení činnosti SČK (1998)